نفوذ ذینفعان محلی در پروژه های بزرگ: در نظر داشتن مشارکت آنها برای بهبود عملکرد پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
160
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Megaprojects Secondary stakeholders Local community Stakeholder analysis Systematic literature review
کلمات کلیدی :
پروژه های مگا،متقاضیان ثانویه،جامعه محلی،تجزیه و تحلیل متقابل،بررسی مطالعات سیستماتیک
عنوان فارسی :

نفوذ ذینفعان محلی در پروژه های بزرگ: در نظر داشتن مشارکت آنها برای بهبود عملکرد پروژه

عنوان انگلیسی :

The influence of local community stakeholders in megaprojects: Rethinking their inclusiveness to improve project performance

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316302988
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.08.011
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 160

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Megaprojects Secondary stakeholders Local community Stakeholder analysis Systematic literature review

کلمات کلیدی : پروژه های مگا،متقاضیان ثانویه،جامعه محلی،تجزیه و تحلیل متقابل،بررسی مطالعات سیستماتیک

عنوان فارسی : نفوذ ذینفعان محلی در پروژه های بزرگ: در نظر داشتن مشارکت آنها برای بهبود عملکرد پروژه

عنوان انگلیسی : The influence of local community stakeholders in megaprojects: Rethinking their inclusiveness to improve project performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316302988چکیده انگلیسی
This paper organizes and synthesizes different extant research streams through a systematic literature review to identify connections and major assumptions on the influence of stakeholders in major Public Infrastructure and Construction projects (PIC), at the local community level. Findings suggest that research on stakeholder management has focused strongly on those stakeholders able to control project resources, whilst the effect on the legitimate ‘secondary stakeholders’, such as the local community, remains widely unexplored. Due to the unavoidable impact of major PIC on both people and places, it is suggested that seeking local community opinions in the initiation phase of the project and monitoring the megaproject impact at the local level can help to improve project performance. The output provides scholars and practitioners with future research directions and practical implications for an inclusive stakeholder management approach in construction megaprojects.

چکیده فارسی
این مقاله، از طریق یک بررسی پژوهش سیستماتیک، به بررسی و ترکیب سیر تحقیقات مختلف در جهت تعیین ارتباطات و مفروضات عمده در مورد تأثیر ذینفعان در پروژه های عمران و پروژه های ساختمانی عمومی (PIC) در سطح جامعه محلی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تحقیق در مورد مدیریت ذینفعان به شدت بر روی آن دسته از ذینفعانی که قادر به کنترل منابع پروژه می باشند، متمرکز شده است، در حالی که تأثیر بر ذینفعان ثانوی مشروع، مانند جامعه محلی، به طور گسترده ای مورد مطالعه نیست. با توجه به تاثیرات اجتناب ناپذیر PIC عمده در هر دو کشور و مردم، پیشنهاد می شود که به دنبال یافتن نظرات جامعه محلی در مرحله آغازین پروژه و نظارت بر تاثیر متقابل در سطح محلی می تواند به بهبود عملکرد پروژه کمک کند. این خروجی دانش پژوهان و متخصصان را با رویکردهای تحقیقاتی آینده و مفاهیم عملی برای رویکرد مدیریت ذینفعان فراگیر در پروژه های بزرگ ساخت ارائه می دهد.

موضوعات مقاله