تأثیر عضویت اوپک در توسعه اقتصادی: رویکرد تطبیقی هزینه معامله

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Resource curse OPEC Oil wealth Economic growth Transaction costs
کلمات کلیدی :
منابع نادرست ، اوپک، ثروت نفت، رشد اقتصادی، هزینه های تراکنش
عنوان فارسی :

تأثیر عضویت اوپک در توسعه اقتصادی: رویکرد تطبیقی هزینه معامله

عنوان انگلیسی :

The influence of OPEC membership on economic development: A transaction cost comparative approach

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531914000257
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2014.04.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Resource curse OPEC Oil wealth Economic growth Transaction costs

کلمات کلیدی : منابع نادرست ، اوپک، ثروت نفت، رشد اقتصادی، هزینه های تراکنش

عنوان فارسی : تأثیر عضویت اوپک در توسعه اقتصادی: رویکرد تطبیقی هزینه معامله

عنوان انگلیسی : The influence of OPEC membership on economic development: A transaction cost comparative approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531914000257چکیده انگلیسی
This paper examines the effects of OPEC membership on economic development. Using the theory of transaction cost economics (TCE), we show that OPEC satisfies the characteristics of a hybrid organisation under TCE. Thus, membership in OPEC should improve economic development by reducing transaction costs. We suggest that this effect is stronger in less developed countries because of information asymmetries among regulatory authorities and firms. We also posit that membership in OPEC can alleviate the resource curse of its members by reducing the price volatility of oil and increasing bargaining power. We use a historical dataset of oil reserves that allows us to consider the period before the creation of OPEC in the analysis and find that the benefits of oil reserve endowment are higher for OPEC countries. However, these benefits decrease at higher levels of economic development.

چکیده فارسی
این مقاله به بررسی تأثیر اعضای اوپک در توسعه اقتصادی می پردازد. با استفاده از نظریه اقتصاد هزینه های معامله (TCE)، ما نشان می دهیم که اوپک ویژگی های یک سازمان ترکیبی تحت TCE را ارضا می کند. بنابراین، عضویت در اوپک باید با کاهش هزینه های معامله، پیشرفت اقتصادی را بهبود بخشد. ما پیشنهاد می کنیم که این اثر در کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل عدم تقارن اطلاعات در میان مقامات و شرکت های نظارتی، قوی تر است. ما همچنین معتقدیم عضویت در اوپک می تواند موجب کاهش لکنت منابع اعضا توسط کاهش نوسان قیمت نفت و افزایش قدرت چانه زنی شود. ما از مجموعه داده های تاریخی ذخایر نفتی استفاده می کنیم که به ما اجازه می دهد دوره ای را که پیش از ایجاد اوپک در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شده را در نظر بگیریم و دریابیم که مزایای ذخایر نفت برای کشورهای عضو اوپک بالاتر است. با این حال، این مزایا در سطوح بالاتر توسعه اقتصادی کاهش می یابد.

موضوعات مقاله