تأثیر مدیریت زنجیره تامین مهمانداری پایدار بر نگرش و رفتارهای مشتریان

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
108
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainability Hospitality supply chain management Customer Satisfaction Loyalty Willingness to pay a premium
کلمات کلیدی :
پایداری ، مدیریت زنجیره تامین مهمانداری ، رضایت مشتری ، وفاداری ، تمایل به پرداخت حق بیمه
عنوان فارسی :

تأثیر مدیریت زنجیره تامین مهمانداری پایدار بر نگرش و رفتارهای مشتریان

عنوان انگلیسی :

Influence of sustainable hospitality supply chain management on customers’ attitudes and behaviors

ژورنال :
International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915000936
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.06.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 108

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainability Hospitality supply chain management Customer Satisfaction Loyalty Willingness to pay a premium

کلمات کلیدی : پایداری ، مدیریت زنجیره تامین مهمانداری ، رضایت مشتری ، وفاداری ، تمایل به پرداخت حق بیمه

عنوان فارسی : تأثیر مدیریت زنجیره تامین مهمانداری پایدار بر نگرش و رفتارهای مشتریان

عنوان انگلیسی : Influence of sustainable hospitality supply chain management on customers’ attitudes and behaviors

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915000936چکیده انگلیسی
This study aims to identify the impact of the environmental, social and economic dimensions of sustainable hospitality supply chain management actions on customers’ attitudes and behaviors including satisfaction, loyalty and willingness to pay a premium for sustainable hospitality goods and services utilizing data collected from U.S. consumers who frequently stay at hotels. Findings suggest that while both environmental and economic dimensions’ actions of sustainable hospitality supply chain management have positive influences on customer satisfaction, loyalty and willingness to pay a premium for sustainable hospitality goods and services, the social dimension actions are found to have a positive influence on customer satisfaction and a negative influence on customer willingness to pay a premium. Results also indicate that customer satisfaction fully mediates the relationship between social dimension actions and customer loyalty. In addition, customer satisfaction positively influences customer loyalty, which ultimately increases customer willingness to pay a premium. The implications of the research findings are provided.

چکیده فارسی
این مطالعه با هدف شناسایی تأثیر ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی اقدامات مدیریت زنجیره تامین مهمان نوازی پایدار بر نگرش ها و رفتارهای مشتری از قبیل رضایت، وفاداری و تمایل به پرداخت حق بیمه برای کالاهای و خدمات مهمان نوازی پایدار با استفاده از داده های جمع آوری شده از مصرف کنندگان آمریکا است . یافته ها نشان می دهد که در حالی که هر دو ابعاد زیست محیطی و اقتصادی اقدامات مدیریت زنجیره تامین مهمان نوازی پایدار تاثیر مثبت بر رضایت مشتری، وفاداری و تمایل به پرداخت حق بیمه برای کالاهای مهمان نوازی پایدار اقدامات اجتماعی بعدی تأثیر مثبت بر رضایت مشتری و تأثیر منفی بر تمایل مشتری برای پرداخت حق بیمه دارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که رضایت مشتری کاملا میانجی گری رابطه بین اقدامات بعد اجتماعی و وفاداری مشتری است . به علاوه رضایت مشتری تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتری می‌گذارد که در نهایت تمایل مشتری را برای پرداخت حق بیمه افزایش می‌دهد . مفاهیم یافته‌های تحقیق ارایه شده‌است .

موضوعات مقاله