تأثیر ادراکات سازمانی بر مدیریت زنجیره تامین پایدار

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
71
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chains Survey research Sustainable purchasing Sustainable supply Social responsibility Sustainable development
کلمات کلیدی :
زنجیره تامین،پژوهش تحقیقی ،خرید پایدار ،تامین پایدار ، مسئولیت اجتماعی ،توسعه پایدار
عنوان فارسی :

تأثیر ادراکات سازمانی بر مدیریت زنجیره تامین پایدار

عنوان انگلیسی :

Influences of Firm Orientations on Sustainable Supply Chain Management

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631600062X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 71

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chains Survey research Sustainable purchasing Sustainable supply Social responsibility Sustainable development

کلمات کلیدی : زنجیره تامین،پژوهش تحقیقی ،خرید پایدار ،تامین پایدار ، مسئولیت اجتماعی ،توسعه پایدار

عنوان فارسی : تأثیر ادراکات سازمانی بر مدیریت زنجیره تامین پایدار

عنوان انگلیسی : Influences of Firm Orientations on Sustainable Supply Chain Management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014829631600062Xچکیده انگلیسی
Building on stakeholder theory, we propose and test an integrative model that incorporates the relationships between a firm's orientations and sustainable supply chain practices [i.e., sustainable purchasing practices (SPPs) and sustainable supply practices (SSPs)], and interactions between the different firm orientations as related to such sustainable practices. We empirically test our hypotheses in a two-phase survey of 149 managers in the U.S. manufacturing and service industries. Our findings reveal that a firm's environmental and cultural orientations affect its SPPs and SSPs, while local community orientation drives SPPs only in large firms. The results also suggest synergistic effects of environmental and cultural orientations on SPPs and SSPs, while societal orientation positively moderates the effect of cultural orientation on SSPs. Moreover, our findings demonstrate the moderating effect of firm business type on the relationships between cultural orientation and SPPs and SSPs.

چکیده فارسی
بنا بر نظریه سهامداران ، ما یک مدل یکپارچه را ارایه و آزمایش می‌کنیم که روابط بین جهت گیری ها و روش‌های زنجیره تامین پایدار را شامل می‌شود [ به عنوان مثال ، شیوه‌های خرید پایدار ( SPPs ) و روش‌های تامین پایدار (SSPs )]، و تعاملات بین جهت گیری های شرکت مختلف به عنوان مرتبط با این شیوه‌های پایدار . ما فرضیه‌های خود را در یک بررسی دو مرحله‌ای از ۱۴۹ مدیر در صنایع تولیدی و خدماتی ایالات‌متحده آزمایش می‌کنیم . یافته های ما نشان می دهد که اهداف زیست محیطی و فرهنگی شرکت بر روی SPP ها و SSP ها تاثیر می گذارد، در حالی که جهت گیری جامعه محلی، SPP ها را تنها در شرکت های بزرگ هدایت می کند. نتایج همچنین نشان می دهد که اثرات متقابل محیط و گرایش های فرهنگی در SPP ها و SSP ها، در حالی که جهت گیری های اجتماعی مثبت تاثیر گرایش های فرهنگی بر SSP ها را تعدیل می کند. علاوه بر این، یافته های ما نشان دهنده اثر تعدیل کننده نوع کسب و کار شرکت در روابط بین جهت گیری فرهنگی و SPP ها و SSP ها است.

موضوعات مقاله