عوامل موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیک مصرف کننده به مصرف کننده با جنسیت و سن

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
112
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
C2C e-commerce Trust Website quality Third party recognition Age
کلمات کلیدی :
تجارت الکترونیک C2C، اعتماد به کیفیت وب سایت، شناسایی شخص ثالث، سن
عنوان فارسی :

عوامل موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیک مصرف کننده به مصرف کننده با جنسیت و سن

عنوان انگلیسی :

Influencing factors of trust in consumer-to-consumer electronic commerce with gender and age

ژورنال :
International Journal of Information Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000213
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.02.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 112

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : C2C e-commerce Trust Website quality Third party recognition Age

کلمات کلیدی : تجارت الکترونیک C2C، اعتماد به کیفیت وب سایت، شناسایی شخص ثالث، سن

عنوان فارسی : عوامل موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیک مصرف کننده به مصرف کننده با جنسیت و سن

عنوان انگلیسی : Influencing factors of trust in consumer-to-consumer electronic commerce with gender and age

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000213چکیده انگلیسی
Even though consumer-to-consumer (C2C) electronic commerce (e-commerce) has been found to be more popular, mainstream scholarship tends to focus on B2C e-commerce area without making a distinction between C2C and B2C e-commerce. In this study, a trust model in C2C e-commerce was developed, which incorporates four perspectives, namely, (1) natural propensity to trust (NPT) as a personality perspective, (2) perception of website quality (PWSQ) as a website feature perspective, (3) other's trust of buyers/sellers (OTBS) as an interpersonal transaction perspective, and (4) third party recognition (TPR) as an institutional feature perspective. This study also investigated the role of gender and age toward trust in C2C e-commerce. The results show that PWSQ and TPR influenced trust in C2C e-commerce in general. However, as far as those who are 40's and older than 40's go, only OTBS might influence trust in C2C e-commerce. Therefore, we found that trust in C2C e-commerce can be moderated by age factor. Overall, the model helps to increase our understanding of trust in C2C e-commerce. In particular, a deep understanding of this can be very useful to determine those strategies and actions leading the Internet users to become real online purchasers.

چکیده فارسی
حتی اگر تجارت الکترونیک مصرف‌کننده به مصرف‌کننده ( C۲C ) بیشتر محبوب باشد ، تحقیقات اصلی گرایش به تمرکز بر حوزه تجارت الکترونیکی B۲C بدون ایجاد تمایز بین تجارت الکترونیکی B۲C و B۲C دارد . در این مطالعه ، یک مدل اعتماد در تجارت الکترونیک C۲C توسعه‌یافته است , که چهار دیدگاه را شامل می‌شود ، یعنی ( ۱ ) تمایل طبیعی به اعتماد ( NPT ) به عنوان یک چشم‌انداز شخصیتی ، ( ۲ ) درک کیفیت وب سایت ( PWSQ ) به عنوان یک چشم‌انداز وب سایت ، ( ۳ ) اعتماد به کیفیت خریداران . این مطالعه همچنین نقش جنسیت و سن نسبت به اعتماد در تجارت الکترونیک C۲C را بررسی کرد . نتایج نشان می‌دهد که اعتماد موثر PWSQ و TPR در تجارت الکترونیک C۲C به طور کلی . با این حال ، تا آنجا که ۴۰'s و بزرگ‌تر از ۴۰'s هستند ، تنها OTBS ممکن است بر اعتماد به تجارت الکترونیک C۲C تاثیر بگذارد . بنابراین ، دریافتیم که اعتماد به تجارت الکترونیکی C۲C می‌تواند توسط فاکتور سنی تعدیل شود .به طور کلی ، مدل به افزایش درک ما از اعتماد در تجارت الکترونیک C۲C کمک می‌کند . به طور خاص، درک عمیق از این می تواند بسیار مفید برای تعیین استراتژی ها و اقدامات منجر به کاربران اینترنت برای تبدیل شدن به خریداران واقعی آنلاین باشد .

موضوعات مقاله