چگونه استراتژی سیستم اطلاعات، رابطه بین استراتژی کسب و کار و عملکرد را کاهش می دهد

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
3
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
15
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Information systems strategy Business strategy Competitive advantage Organizational performance
کلمات کلیدی :
استراتژی سیستم های اطلاعاتی، استراتژی کسب و کار، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی
عنوان فارسی :

چگونه استراتژی سیستم اطلاعات، رابطه بین استراتژی کسب و کار و عملکرد را کاهش می دهد

عنوان انگلیسی :

How information systems strategy moderates the relationship between business strategy and performance

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000715
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.01.057
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 15

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Information systems strategy Business strategy Competitive advantage Organizational performance

کلمات کلیدی : استراتژی سیستم های اطلاعاتی، استراتژی کسب و کار، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی

عنوان فارسی : چگونه استراتژی سیستم اطلاعات، رابطه بین استراتژی کسب و کار و عملکرد را کاهش می دهد

عنوان انگلیسی : How information systems strategy moderates the relationship between business strategy and performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315000715چکیده انگلیسی
This study analyzes the moderating effect of information systems (IS) strategy on the relationship between a firm's business strategy and organizational performance. From the resource-based view, the study analyzes the support that an innovative IS strategy and a conservative IS strategy can provide to low-cost and differentiation business strategies. Results of analysis for a sample of 166 firms from the Spanish food industry demonstrate the effectiveness of innovative IS strategies in firms with low-cost business strategies. In contrast, innovative IS strategies fail to compensate the risk of innovation in marketing activities and consequently in business strategies that rely on image differentiation. The relationship between IS strategy and business strategies that rely on innovative differentiation is ambiguous, but for the food industry, the innovative IS strategy is counterproductive. Conclusions provide guidance on strategic decision-making for developing information systems in firms according to business goals.

چکیده فارسی
این مطالعه اثر استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (IS) را در رابطه بین استراتژی تجاری شرکت و عملکرد سازمانی بررسی می کند. از دیدگاه مبتنی بر منابع، این مطالعه حمایت از آن را تحلیل می کند که استراتژی نوآورانه IS و یک استراتژی محافظه کارانه IS می تواند به استراتژی های کسب و کار کم هزینه و تمایز ارائه کند. نتایج تجزیه و تحلیل برای نمونه ای از 166 شرکت از صنایع غذایی اسپانیا اثربخشی استراتژی های نوآورانه ای در شرکت های با استراتژی های کم هزینه کسب و کار را نشان می دهد. در مقابل، استراتژی های نوآورانه ایسکو قادر به جبران خطرات نوآوری در فعالیت های بازاریابی و در نتیجه استراتژی های تجاری نیستند که بر تمایز تصویر متکی هستند. ارتباط بین استراتژی IS و استراتژی های تجاری که مبتنی بر تمایز نوآورانه هستند، مبهم است، اما برای صنایع غذایی، استراتژی نوآورانه ای IS، منفی است. نتیجه گیری راهنمایی در مورد تصمیم گیری استراتژیک برای ایجاد سیستم های اطلاعاتی در شرکت ها با توجه به اهداف کسب و کار ارائه می دهد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی