کارآمدی اطلاعاتی و اثرات خارجی نادرست بین بازارهای مشتق شده و نقدی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
27
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
41
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Spurious spillover effects Derivatives markets Regime shift
کلمات کلیدی :
اثرات خارجی ساختگی؛ بازارهای مشتق شده؛ تغییر رژیم
عنوان فارسی :

کارآمدی اطلاعاتی و اثرات خارجی نادرست بین بازارهای مشتق شده و نقدی

عنوان انگلیسی :

Informational efficiency and spurious spillover effects between spot and derivatives markets

ژورنال :
Global Finance Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028315000253
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.gfj.2015.04.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 26

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 41

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Spurious spillover effects Derivatives markets Regime shift

کلمات کلیدی : اثرات خارجی ساختگی؛ بازارهای مشتق شده؛ تغییر رژیم

عنوان فارسی : کارآمدی اطلاعاتی و اثرات خارجی نادرست بین بازارهای مشتق شده و نقدی

عنوان انگلیسی : Informational efficiency and spurious spillover effects between spot and derivatives markets

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044028315000253چکیده انگلیسی
Derivatives markets produce the means for price discovery as leading indicators in the transmission of new information. Examining volatility spillovers between spot and derivatives markets without accounting for possible disequilibria in the long term relationship could potentially result in spurious spillover effects. Our paper aims to contribute in this literature by controlling for possible disturbances in the long-run equilibrium relationship between the two markets. By application of a regime shift approach we provide evidence of a time varying spillover effect from derivatives to spot markets. However, this effect is inconclusive in the absence of a significant (1 − 1) cointegration relationship.

چکیده فارسی
بازارهای مشتق شده ،ابزاری برای کشف قیمت به عنوان شاخص‌های پیشرو در انتقال اطلاعات جدید تولید می‌کنند. بررسی سرریزهای نوسانی بین بازارهای مشتق شده و نقدی بدون در نظر گرفتن اختلاف نظرهای احتمالی در روابط طولانی مدت می‌تواند به صورت بالقوه به تاثیرات خارجی نادرست منتج شود. مقاله ما بر آن است تا به کنترل اختلال‌های احتمالی در روابط تعادلی بلندمدت بین این دو بازار بپردازد. با استفاده از رویکرد تغییر رژیم، شواهدی از تاثیر سرریزهای مختلف زمانی از بازارهای مشتق‌شده به سوی بازارهای نقدی را ارائه می‌کنیم. با وجود این، چنین تاثیری در غیاب روابط همبستگی (1-1) قابل توجه، بی‌نتیجه است.

موضوعات مقاله