نوآوری در شرکت های فناوری اطلاعات: تحقیق در مورد فعالیت های تحقیق و توسعه داخل و خارج از کشور و تاثیر آنها

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
86
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Determinants of innovation Extramural activities Intramural activities Process innovation Product innovation R&D
کلمات کلیدی :
تعیین کننده های نوآوری، فعالیت های غیر انتفاعی، فعالیت های داخلی، نوآوری در فرایند، نوآوری محصول، تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

نوآوری در شرکت های فناوری اطلاعات: تحقیق در مورد فعالیت های تحقیق و توسعه داخل و خارج از کشور و تاثیر آنها

عنوان انگلیسی :

Innovation in IT firms: An investigation of intramural and extramural R&D activities and their impact

ژورنال :
Information & Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720615001007
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.im.2015.09.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 86

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Determinants of innovation Extramural activities Intramural activities Process innovation Product innovation R&D

کلمات کلیدی : تعیین کننده های نوآوری، فعالیت های غیر انتفاعی، فعالیت های داخلی، نوآوری در فرایند، نوآوری محصول، تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : نوآوری در شرکت های فناوری اطلاعات: تحقیق در مورد فعالیت های تحقیق و توسعه داخل و خارج از کشور و تاثیر آنها

عنوان انگلیسی : Innovation in IT firms: An investigation of intramural and extramural R&D activities and their impact

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720615001007چکیده انگلیسی
This research examines how intramural activities that are developed internally within the firm and extramural activities that are undertaken in collaboration with an external partner lead to product and process innovation. We use hierarchical regression analysis on data collected for European and Chinese firms and determine that intramural activities have a profound positive impact on process innovation, whereas their impact on product innovation is positive only for large firms. We discover that process innovation positively impacts product innovation but not vice versa. The results are important for managers who guide the R&D activities of a firm to product and process innovation.

چکیده فارسی
این تحقیق به بررسی نحوه فعالیت های داخلی که در شرکت انجام می شودو فعالیت های غیرانتفاعی که در همکاری با شریک خارجی انجام می شود، منجر به نوآوری محصول و فرآیند می شود. ما از تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی بر روی داده های جمع آوری شده برای شرکت های اروپایی و چینی استفاده می کنیم و تعیین می کنیم که فعالیت های داخلی تاثیر مثبتی بر نوآوری فرآیند دارند، در حالی که تاثیر آنها بر نوآوری محصول فقط برای شرکت های بزرگ مثبت است. ما کشف می کنیم که نوآوری در فرآیند به طور مثبت بر نوآوری محصول تاثیر می گذارد اما برعکس آن صادق نیست . این نتایج برای مدیران مهم است که فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت را به محصول و نوآوری فرایند هدایت می کند.

موضوعات مقاله