توسعه سازمانی، واگرایی و تغییر در ترتیب مدیریت پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
67
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project management Knowledge Discipline Profession Practice Institutional theory Structuration theory
کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، دانش، رشته، حرفه، تمرین، نظریه نهادی، نظریه ساختار
عنوان فارسی :

توسعه سازمانی، واگرایی و تغییر در ترتیب مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی :

Institutional development, divergence and change in the discipline of project management

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000459
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 67

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project management Knowledge Discipline Profession Practice Institutional theory Structuration theory

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه، دانش، رشته، حرفه، تمرین، نظریه نهادی، نظریه ساختار

عنوان فارسی : توسعه سازمانی، واگرایی و تغییر در ترتیب مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی : Institutional development, divergence and change in the discipline of project management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000459چکیده انگلیسی
Inspired by Peter Morris's major contribution to the field of project management, this paper takes up some of the challenges facing the development of the discipline of project management which are so eloquently articulated in Reconstructing Project Management (2013). Drawing upon insights from theory and research on communities of practice, forms of knowledge production, processes of structuration and institutionalisation, it highlights the diversity and complexity in the field of project management practice, theory and research and harnesses these ideas to highlight the opportunities and tensions this diversity creates. In considering the implications for the institutionalisation of project management as a professional body of knowledge and academic discipline, the argument is developed that there is not only great value to be gained by pursuing these lines of enquiry further, but also that there it is important to acknowledge diversity within the field and encourage criticality in perspective.

چکیده فارسی
این مقاله با الهام از نقش اصلی پیتر موریس در زمینه مدیریت پروژه، برخی از چالش هایی را که با توسعه رشته مدیریت پروژه مواجه است و در بازسازی مدیریت پروژه (2013) به شکلی شفاف بیان می شود، بر می دارد. بر اساس بینش از نظریه و تحقیق در مورد جوامع تمرین، اشکال تولید دانش، فرآیندهای ساخت و ساز و نهادینه سازی، این تنوع و پیچیدگی در زمینه مدیریت پروژه، نظریه و تحقیق را برجسته می کند و این ایده ها را برای برجسته کردن فرصت ها و تنش ها این تنوع ایجاد می کند با توجه به مفاهیم نهادینه سازی مدیریت پروژه به عنوان یک بخش حرفه ای دانش و رشته تحصیلی، استدلال توسعه یافته است که تنها با توجه به این سطوح تحقیق بیشتر ارزش بیشتری به دست می آید، بلکه مهم این است که تنوع درون میدان را تشخیص داده و بحرانی را در چشم انداز تشویق می کند.

موضوعات مقاله