تناظر سازماني، شبکه هاي سياستي و کاهش ارزشيابي تحليل هاي شاخص اندازه گيري: مورد بررسي معيارهاي دولتي در اتحاديه اروپا

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
108
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
e-government Benchmarking Institutional isomorphism Policy networks Open Method of Coordination European Union
کلمات کلیدی :
دولت الکترونیک، معیار سنجش، ایزومورفیسم نهادی، شبکه های سیاسی، روش باز هماهنگی، اتحادیه اروپا
عنوان فارسی :

تناظر سازماني، شبکه هاي سياستي و کاهش ارزشيابي تحليل هاي شاخص اندازه گيري: مورد بررسي معيارهاي دولتي در اتحاديه اروپا

عنوان انگلیسی :

Institutional isomorphism, policy networks, and the analytical depreciation of measurement indicators: The case of the EU e-government benchmarking

ژورنال :
Telecommunications Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596115000075
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.telpol.2015.01.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 108

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : e-government Benchmarking Institutional isomorphism Policy networks Open Method of Coordination European Union

کلمات کلیدی : دولت الکترونیک، معیار سنجش، ایزومورفیسم نهادی، شبکه های سیاسی، روش باز هماهنگی، اتحادیه اروپا

عنوان فارسی : تناظر سازماني، شبکه هاي سياستي و کاهش ارزشيابي تحليل هاي شاخص اندازه گيري: مورد بررسي معيارهاي دولتي در اتحاديه اروپا

عنوان انگلیسی : Institutional isomorphism, policy networks, and the analytical depreciation of measurement indicators: The case of the EU e-government benchmarking

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596115000075چکیده انگلیسی
This article discusses the socio-political dimension of measurement in the context of benchmarking e-government within the European Union׳s Open Method of Coordination. It provides empirical evidence of how this has resulted in institutional isomorphism within the self-referential policy network community involved in the benchmarking process. It argues that the policy prominence retained by supply-side benchmarking of e-government has probably indirectly limited efforts made to measure and evaluate more tangible impacts. High scores in EU benchmarking have contributed to increasing the institutionally-perceived quality but not necessarily the real quality and utility of e-government services. The article concludes by outlining implications for policy and practical recommendations for filling the gaps identified in measurement and evaluation of e-government. It proposes a more comprehensive policy benchmarking framework, which aims to ensure a gradual improvement in measurement activities with indicators that reflect and follow the pace of change, align measurement activities to evaluation needs and, eventually, reduce measurement error.

چکیده فارسی
تناظرنهادی، شبکه های سیاسی و از بین بردن تحلیلی شاخص های اندازه گیری: مورد این مقاله، ابعاد اجتماعی سیاسی اندازه گیری را در زمینه ارزیابی دولت الکترونیک در روش هماهنگی گسترده در اتحادیه اروپا مورد بحث قرار می دهد. این شواهد تجربی نشان می دهد که چگونه این امر منجر به ناپایداری درون جامعه شبکه ای از خودگردان شده است که در فرایند معیار سنجی قرار دارد. در این مقاله استدلال می کند که اهمیت سياست های مربوط به معيار ارزيابی در مورد دولت الکترونيک، احتمالا به طور غير مستقيم تلاش های انجام شده برای اندازه گيری و ارزيابی اثرات ملموس را محدودتر می کند. نمرات بالا در معیار سنجش در اتحادیه اروپا به افزایش کیفیت درک شده توسط موسسات کمک کرده است، اما لزوما کیفیت واقعی و سودمندی خدمات دولت الکترونیک نیست. این مقاله با مشخص کردن پیامدهای سیاست و توصیه های عملی برای پرکردن شکاف مشخص شده در اندازه گیری و ارزیابی دولت الکترونیکی نتیجه گیری می کند. این پیشنهاد یک چارچوب جامع تطبیق سیاستی است که هدف آن اطمینان از بهبود تدریجی فعالیت های اندازه گیری شده با شاخص هایی است که منعکس کننده و پیگیری کننده سرعت تغییر است، فعالیت های اندازه گیری را به نیازهای ارزیابی برساند و در نهایت، خطاهای اندازه گیری را کاهش دهد، این معیار ارزیابی دولت الکترونیکی در اتحادیه اروپا است .

موضوعات مقاله