مدیریت یکپارچه در محل، هماهنگی و عدم اطمینان خارج از سایت: تئوری سازی تجزیه و تحلیل ریسک در یک پروژه ترکیبی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
72
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Decision making Delay Integration Empirical research Performance measures Prefabricated building elements Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Project management success Risk management theory Stakeholder communication Workflow variance
کلمات کلیدی :
تصمیم گیری،یکپارچگی تاخیر،تحقیقات تجربی،اندازه گیری عملکرد،طرح ساختمان پیش ساخته، دانشکده مدیریت دانش پروژه (PMBOK) ،موفقیت مدیریت پروژه، تئوری مدیریت ریسک،ارتباطات ذینفعان،واریانس گردش کار
عنوان فارسی :

مدیریت یکپارچه در محل، هماهنگی و عدم اطمینان خارج از سایت: تئوری سازی تجزیه و تحلیل ریسک در یک پروژه ترکیبی

عنوان انگلیسی :

Integrated management of on-site, coordination and off-site uncertainty: Theorizing risk analysis within a hybrid project setting

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302375
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.02.016
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 72

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Decision making Delay Integration Empirical research Performance measures Prefabricated building elements Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Project management success Risk management theory Stakeholder communication Workflow variance

کلمات کلیدی : تصمیم گیری،یکپارچگی تاخیر،تحقیقات تجربی،اندازه گیری عملکرد،طرح ساختمان پیش ساخته، دانشکده مدیریت دانش پروژه (PMBOK) ،موفقیت مدیریت پروژه، تئوری مدیریت ریسک،ارتباطات ذینفعان،واریانس گردش کار

عنوان فارسی : مدیریت یکپارچه در محل، هماهنگی و عدم اطمینان خارج از سایت: تئوری سازی تجزیه و تحلیل ریسک در یک پروژه ترکیبی

عنوان انگلیسی : Integrated management of on-site, coordination and off-site uncertainty: Theorizing risk analysis within a hybrid project setting

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302375چکیده انگلیسی
Hybrid infrastructure projects are defined as triads of on-site/coordination/off-site project dimensions. Interaction of uncertainties in such settings result in deviations from project objectives by causing time and cost overruns, safety issues, quality deficiencies, technical problems, and lack of client satisfaction. To address these, a holistic approach in identifying and analyzing risks in hybrid (multi-dimensional) projects is proposed. Towards this aim, three research hypotheses are developed and tested using data from seven projects in Melbourne, Perth and Adelaide, Australia. Practical implications of triadic risk analysis in hybrid infrastructure projects suggest executives and managers to put more emphasis on risks associated with coordination of on-site and off-site project dimensions. This approach significantly decreases the chance of deviations from project objectives.

چکیده فارسی
پروژه های زیربنایی ترکیبی به صورت سه بعدی از ابعاد پروژه در محل / هماهنگی / خارج از سایت تعریف می شود. تعامل نامطمعن در چنین تنظیماتی منجر به انحراف از اهداف پروژه می شود و باعث افزایش زمان و هزینه، مسائل ایمنی، کمبود کیفیت، مشکلات فنی و عدم رضایت مشتری می شود. برای رسیدگی به این، یک رویکرد جامع در شناسایی و تحلیل خطرات در پروژه های ترکیبی (چند بعدی) پیشنهاد شده است. در این راستا، سه فرضیه تحقیق، با استفاده از داده های هفت پروژه در ملبورن، پرت و آدلاید استرالیا، مورد آزمایش قرار می گیرند. مفاهیم عملی تجزیه و تحلیل خطر سه گانه در پروژه های زیربنایی هیبریدی، مدیران و مدیران را به منظور تأکید بیشتر بر خطرات مرتبط با هماهنگی ابعاد پروژه در محل و خارج از محل، نشان می دهد. این روش به طور قابل توجهی احتمال انحراف از اهداف پروژه را کاهش می دهد.

موضوعات مقاله