سیستم های مدیریت زباله های شهری یکپارچه: یک شاخص برای ارزیابی پایداری محیطی و اقتصادی آنها

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
23
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Municipal waste Integrated waste management system Indicator Energy recovery Material recovery Costs
کلمات کلیدی :
زباله شهری، سیستم مدیریت زباله جامع ، شاخص بهبود انرژی، بازیابی مواد، هزینه
عنوان فارسی :

سیستم های مدیریت زباله های شهری یکپارچه: یک شاخص برای ارزیابی پایداری محیطی و اقتصادی آنها

عنوان انگلیسی :

Integrated municipal waste management systems: An indicator to assess their environmental and economic sustainability

ژورنال :
Ecological Indicators
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160x15003477
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.06.022
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 23

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Municipal waste Integrated waste management system Indicator Energy recovery Material recovery Costs

کلمات کلیدی : زباله شهری، سیستم مدیریت زباله جامع ، شاخص بهبود انرژی، بازیابی مواد، هزینه

عنوان فارسی : سیستم های مدیریت زباله های شهری یکپارچه: یک شاخص برای ارزیابی پایداری محیطی و اقتصادی آنها

عنوان انگلیسی : Integrated municipal waste management systems: An indicator to assess their environmental and economic sustainability

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160x15003477چکیده انگلیسی
Tools based on Life Cycle Thinking (LCT) are routinely used to assess the environmental and economic performance of integrated municipal solid waste (MSW) management systems. Life Cycle Assessment (LCA) is used to quantify the environmental impacts, whereas Life Cycle Costing (LCC) allows financial and economic assessments. These tools require specific experience and knowledge, and a large amount of data.The aim of this project is the definition of an indicator for the assessment of the environmental and economic sustainability of integrated MSW management systems. The challenge is to define a simple but comprehensive indicator that may be calculated also by local administrators and managers of the waste system and not only by scientists or LCT experts.The proposed indicator is a composite one, constituted by three individual indicators: two of them assess the environmental sustainability of the system by quantifying the achieved material and energy recovery levels, while the third one quantifies the costs. The composite indicator allows to compare different integrated MSW management systems in an objective way, and to monitor the performance of a system over time.The calculation of the three individual indicators has been tested on the integrated MSW management systems of the Lombardia Region (Italy) as well as on four of its provinces (Milano, Bergamo, Pavia, and Mantova).

چکیده فارسی
ابزارهای مبتنی بر تفکر چرخه زندگی (LCT) به طور معمول برای ارزیابی عملکرد محیطی و اقتصادی سیستم های مدیریت زباله جامع شهری استفاده می شود. ارزیابی چرخه زندگی (LCA) برای اندازه گیری اثرات زیست محیطی استفاده می شود، در حالی که هزینه های چرخه زندگی (LCC) به ارزیابی های مالی و اقتصادی می انجامد. این ابزارها نیاز به تجربه و دانش خاص و مقدار زیادی از داده ها دارند.

موضوعات مقاله