نقشه های یکپارچه برای مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Foresight Roadmapping Innovation strategies Integrated roadmap Market route Scenario Technology push Market pull
کلمات کلیدی :
پیش بینی، نقشه راه، استراتژی های نوآوری، نقشه راه یکپارچه، مسیر بازار، سناریو، فشار تکنولوژی، کشش بازار
عنوان فارسی :

نقشه های یکپارچه برای مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی

عنوان انگلیسی :

Integrated roadmaps for strategic management and planning

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515003157
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.10.020
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Foresight Roadmapping Innovation strategies Integrated roadmap Market route Scenario Technology push Market pull

کلمات کلیدی : پیش بینی، نقشه راه، استراتژی های نوآوری، نقشه راه یکپارچه، مسیر بازار، سناریو، فشار تکنولوژی، کشش بازار

عنوان فارسی : نقشه های یکپارچه برای مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی

عنوان انگلیسی : Integrated roadmaps for strategic management and planning

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515003157چکیده انگلیسی
Roadmapping is a complex long-term planning instrument that allows for setting strategic goals and estimating the potential of new technologies, products, and services. Until recently, roadmapping was used mainly for strategic planning, either from a technological or a market research perspective. Roadmaps emphasized either technological development or satisfaction of market demands but rarely both. Consequently, roadmaps either excessively stress the technology side, which might lead to technically sophisticated solutions that lack applicability, or overstress customer needs, neglecting business competence-building.Therefore, this paper develops a new integrated roadmapping approach that combines these two perspectives: it focuses on strategic planning by firms and public authorities for the long run goals of social and economic development, bringing together the market “pull” and technology “push” approach. This dual technique provides the potential for alternative means of choosing the most effective resource allocation. Integrated roadmaps include the various development stages of prospective innovations, e.g. stages of the existing innovation value chain, including R&D, manufacturing, market entry, services, and market expansion as well as prospective stages, including new technologies, products and services.The value of integrated roadmapping lies in its responsiveness to the challenges in innovation planning schemes for firms and sectors; it takes into consideration both future market requirements and the future resource basis for satisfying market needs, an approach not currently offered by traditional techniques. The paper develops a roadmapping methodology that can be used for planning firms' and public authorities' long-term innovation strategies.

چکیده فارسی
نقشه راه یک ابزار برنامه ریزی پیچیده دراز مدت است که اجازه می دهد که اهداف استراتژیک و برآورد پتانسیل فن آوری ها، محصولات و خدمات جدید را تعیین می کند . اخیرا ، نقشه راه به طور عمده برای برنامه ریزی استراتژیک، یا از یک دیدگاه تکنولوژیک یا تحقیق بازار استفاده شد. نقشه های راهبردی تاکید بر توسعه فن آوری یا رضایت از خواسته های بازاردارد ، اما به ندرت هر دو خواسته اش می رسد . به همين دليل، رويه هاي كاري بيش از حد به سمت فناوري تاكيد مي كنند، كه ممكن است به راه حل هايي كه از لحاظ فناوري پيچيده است و كارآمدي ندارند يا نيازهاي مشتريان را ناديده مي گيرد، ناديده انگاشته شود.

موضوعات مقاله