برنامه ریزی یکپارچه یک سیستم تولید چند محصول چند کارخانه ای با محدودیت های حمل و نقل دریایی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
56
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Multi-factory manufacturing system Due date Maritime transport Mixed-integer programming Genetic algorithm Fuzzy logic
کلمات کلیدی :
سیستم تولید چند کاره، تاریخ تحویل، حمل و نقل دریایی، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، الگوریتم تکوینی ، منطق فازی
عنوان فارسی :

برنامه ریزی یکپارچه یک سیستم تولید چند محصول چند کارخانه ای با محدودیت های حمل و نقل دریایی

عنوان انگلیسی :

Integrated scheduling of a multi-product multi-factory manufacturing system with maritime transport limits

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515000836
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.04.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 56

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Multi-factory manufacturing system Due date Maritime transport Mixed-integer programming Genetic algorithm Fuzzy logic

کلمات کلیدی : سیستم تولید چند کاره، تاریخ تحویل، حمل و نقل دریایی، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، الگوریتم تکوینی ، منطق فازی

عنوان فارسی : برنامه ریزی یکپارچه یک سیستم تولید چند محصول چند کارخانه ای با محدودیت های حمل و نقل دریایی

عنوان انگلیسی : Integrated scheduling of a multi-product multi-factory manufacturing system with maritime transport limits

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515000836



چکیده انگلیسی
This paper studies a practical multi-factory job allocation and scheduling problem involving inland and maritime transport limits. A new heuristic called Due-date Based Cut-off rule (DBC) is developed to improve the computational efficiency of both exact and genetic algorithms (GA). Except the application of DBC, this proposed GA is guided by a novel fuzzy controller aimed at eliminating the drawbacks other GAs have when dealing with multi-factory models. The tests of the solution quality and computational efficiency for this GA are carried out. The numerical experiments demonstrate the value of the proposed approach in this practical global supply chain.

چکیده فارسی
در این مقاله، تخصیص شغل چند کارخانه و برنامه ریزی مسائل مربوط به محدودیت های حمل و نقل درون مرزی و دریایی مورد مطالعه قرار گرفته است. یک قاعده جدید که به نام قید تاریخ بر اساس قسط (DBC) برای بهبود بهره وری محاسباتی هر دو الگوریتم دقیق و ژنتیک (GA) توسعه داده شده است. بجز استفاده از DBC، این GA پیشنهاد شده توسط یک کنترل کننده فازی جدید هدایت شده است که هدف آن حذف مشکلات دیگر GA ها هنگام برخورد با مدل های چند کاره است. تست های کیفیت راه حل و کارایی محاسباتی برای این GA انجام می شود. آزمایش های عددی نشان می دهد که ارزش رویکرد پیشنهادی در این زنجیره عرضه جهانی عملی است.

موضوعات مقاله