یک استراتژی یکپارچه برای برنامه ریزی تولید و مشکل طرح انبار: مدل سازی و راه حل

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Warehouse layout Capacitated lot-sizing Integer linear programming Lagrangian heuristics
کلمات کلیدی :
طرح بندی انبار، ظرفیت، مقدار زیادی، برنامه ریزی خطی عادی، اکتشافی لاگرانژی
عنوان فارسی :

یک استراتژی یکپارچه برای برنامه ریزی تولید و مشکل طرح انبار: مدل سازی و راه حل

عنوان انگلیسی :

An integrated strategy for a production planning and warehouse layout problem: Modeling and solution approaches

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316303206
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2016.06.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Warehouse layout Capacitated lot-sizing Integer linear programming Lagrangian heuristics

کلمات کلیدی : طرح بندی انبار، ظرفیت، مقدار زیادی، برنامه ریزی خطی عادی، اکتشافی لاگرانژی

عنوان فارسی : یک استراتژی یکپارچه برای برنامه ریزی تولید و مشکل طرح انبار: مدل سازی و راه حل

عنوان انگلیسی : An integrated strategy for a production planning and warehouse layout problem: Modeling and solution approaches

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048316303206چکیده انگلیسی
We study a real-world production warehousing case, where the company always faces the challenge to find available space for its products and to manage the items in the warehouse. To resolve the problem, an integrated strategy that combines warehouse layout with the capacitated lot-sizing problem is presented, which have been traditionally treated separately in the existing literature. We develop a mixed integer linear programming model to formulate the integrated optimization problem with the objective of minimizing the total cost of production and warehouse operations. The problem with real data is a large-scale instance that is beyond the capability of optimization solvers. A novel Lagrangian relax-and-fix heuristic approach and its variants are proposed to solve the large-scale problem. The preliminary numerical results from the heuristic approaches are reported.

چکیده فارسی
ما در مورد یک محصول انبارداری تولید شده در دنیای واقعی مطالعه می کنیم که در آن شرکت همیشه با چالش برای یافتن فضای موجود برای محصولاتش و مدیریت موارد موجود در انبار مواجه است. برای حل این مشکل، یک استراتژی یکپارچه که طرح انبار را با مشکل بزرگنمایی ظرفیتی ترکیب می کند، ارائه شده است که به طور سنتی در مطالعه موجود جداگانه مورد توجه قرار گرفته است. ما یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط برای یکپارچه سازی بهینه سازی مشکل با هدف به حداقل رساندن هزینه های کل تولید و عملیات انبار را توسعه می دهیم. مشکل با داده های واقعی نمونه ای بزرگ است که فراتر از توانایی حل کننده های بهینه سازی است. رویکرد اکتشافی جدید و انواع آن پیشنهاد شده است تا مشکل بزرگی را حل کنند. نتایج عددی اولیه از رویکردهای اکتشافی گزارش شده است.

موضوعات مقاله