سرمایه فکری و عملکرد مالی: مطالعه در مورد بخش بانکداری ترکیه

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Intellectual capital Value added intellectual coefficient (VAIC) Financial performance Return on asset Turkish banking sector
کلمات کلیدی :
سرمایه فکری، ضریب فکری ارزش افزوده (VAIC)، عملکرد مالی، بازده دارایی، بخش بانکی ترکیه
عنوان فارسی :

سرمایه فکری و عملکرد مالی: مطالعه در مورد بخش بانکداری ترکیه

عنوان انگلیسی :

Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector

ژورنال :
Borsa Istanbul Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Intellectual capital Value added intellectual coefficient (VAIC) Financial performance Return on asset Turkish banking sector

کلمات کلیدی : سرمایه فکری، ضریب فکری ارزش افزوده (VAIC)، عملکرد مالی، بازده دارایی، بخش بانکی ترکیه

عنوان فارسی : سرمایه فکری و عملکرد مالی: مطالعه در مورد بخش بانکداری ترکیه

عنوان انگلیسی : Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845016300011چکیده انگلیسی
The purpose of this study is to analyze the relationship between the intellectual capital performance and financial performance of 44 banks operating in Turkey between 2005 and 2014. The intellectual capital performance of banks is measured through the value added intellectual coefficient (VAIC) methodology. The intellectual capital performance of the Turkish banking sector is generally affected by human capital efficiency (HCE). In terms of bank types, development and investment banks have the highest average VAIC. When VAIC is divided into its components, it can be observed that capital employed efficiency (CEE) and human capital efficiency (HCE) positively affect the financial performance of banks. However, CEE has more influence on the financial performance of banks compared to HCE. Therefore, banks operating in the Turkish banking sector should use their financial and physical capitals if they wish to reach a higher profitability level.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین عملکرد سرمایه فکری و عملکرد مالی 44 بانکی که در ترکیه بین سال های 2005 تا 2014 فعالیت می کنند، انجام می شود. عملکرد سرمایه فکری بانک ها از طریق روش ضریب فکری ارزش افزوده (VAIC) اندازه گیری می شود. عملکرد سرمایه فکری بخش بانکی ترکیه عموما تحت تأثیر کارایی سرمایه انسانی (HCE) قرار می گیرد. از لحاظ انواع بانک ها، بانک های توسعه و سرمایه گذاری دارای بالاترین میانگین VAIC هستند. هنگامی که VAIC به اجزای آن تقسیم می شود، می توان مشاهده کرد که بهره وري سرمایه (CEE) و کارایی سرمایه انسانی (HCE) بر عملکرد مالی بانک ها تاثیر مثبت دارد. با این حال، CEE تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی بانکها نسبت به HCE دارد. بنابراین، بانک های فعال در بخش بانکی ترکیه باید از سرمایه های مالی و مالی خود در صورت تمایل برای رسیدن به سطح بالاتر سودآوری استفاده کنند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000