تأثیر ادراکات سازمانی بین سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
79
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Inter-organizational justice Organizational citizenship behaviors Project management
کلمات کلیدی :
عدالت بین سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت پروژه
عنوان فارسی :

تأثیر ادراکات سازمانی بین سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی

عنوان انگلیسی :

The effect of inter-organizational justice perceptions on organizational citizenship behaviors in construction projects

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316303039
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.10.016
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 79

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inter-organizational justice Organizational citizenship behaviors Project management

کلمات کلیدی : عدالت بین سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت پروژه

عنوان فارسی : تأثیر ادراکات سازمانی بین سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی

عنوان انگلیسی : The effect of inter-organizational justice perceptions on organizational citizenship behaviors in construction projects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316303039چکیده انگلیسی
Project management literature has long argued that inter-organizational justice is a key driver of successful construction project delivery. It is argued that when people believe business transactions are fair, they are more likely to exhibit positive organizational citizenship behaviors such as working harmoniously, giving discretionary effort, respecting others, and collaborating to resolve problems. However, there has been little empirical evidence to support these assertions. To address this knowledge gap, an online survey of 135 consultants, contractors, subcontractors, and suppliers from across the construction project supply chain was undertaken. The results show that project participants' organizational citizenship behaviors are influenced by their perceived interpersonal justice in business transactions. However, the findings also offer a more nuanced understanding of the complexities and inter-connectedness of these relationships in showing how one type of inter-organizational justice acts on another in influencing project organizational citizenship behaviors. The results indicate that interpersonal justice is a key ingredient in bringing about positive organizational citizenship behaviors in construction projects and that project performance can be enhanced if project managers treat project participants with politeness, respect, and dignity.

چکیده فارسی
ادبیات مدیریت پروژه مدتهاست استدلال کرده است که عدالت بین سازمانی یک راننده کلیدی برای تحویل موفقیت آمیز پروژه ساختمانی است. استدلال می شود که زمانی که مردم معتقدند تجارت های تجاری منصفانه هستند، احتمال بیشتری دارند که رفتار مثبتی از شهروندی سازمانی داشته باشند مانند کار هماهنگ، تلاش دائمی، احترام به دیگران و همکاری برای حل مشکلات. با این حال، شواهد تجربی کمی برای حمایت از این اظهارات وجود دارد. برای رسیدگی به این شکاف دانش، یک بررسی آنلاین از 135 مشاور، پیمانکار، فرعی و تامین کنندگان از سراسر پروژه زنجیره تامین پروژه ساخت و ساز انجام شد. نتایج نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی شرکت کنندگان پروژه تحت تأثیر عدالت درک فردی فردی در معاملات تجاری قرار دارند. با این حال، یافته ها همچنین درک پیچیدگی و پیچیدگی های متقابل این روابط را در نشان دادن اینکه چگونه یک نوع عدالت سازمانی بر تاثیر رفتار شهروندی سازمانی پروژه بر عملکرد دیگر تاثیر می گذارد، ارائه می دهد. نتایج حاکی از آن است که عدالت بین فردی یک عنصر کلیدی در ایجاد رفتار مثبت شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی است و عملکرد پروژه را می توان افزایش داد اگر مدیران پروژه با مشارکتکنندگان پروژه با مؤدب بودن، احترام و حرمت برخورد کنند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000