تعاملات بیشتر بهتر است؟ اثر تعدیل کننده تعامل بین تولید کنندگان محلی و کاربران دانش در ارتباط بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و سیستم های نوآوری منطقه ای

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
62
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Regional innovation systems R&D investment from firms R&D investment from universities and research institutes The interaction between local producers and users of knowledge
کلمات کلیدی :
سیستم های نوآوری منطقه ای، سرمایه گذاری R & D از شرکت ها، سرمایه گذاری R & D از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، تعامل بین تولید کنندگان محلی و کاربران دانش
عنوان فارسی :

تعاملات بیشتر بهتر است؟ اثر تعدیل کننده تعامل بین تولید کنندگان محلی و کاربران دانش در ارتباط بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و سیستم های نوآوری منطقه ای

عنوان انگلیسی :

The more interactions the better? The moderating effect of the interaction between local producers and users of knowledge on the relationship between R&D investment and regional innovation systems

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516300142
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.03.025
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 62

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Regional innovation systems R&D investment from firms R&D investment from universities and research institutes The interaction between local producers and users of knowledge

کلمات کلیدی : سیستم های نوآوری منطقه ای، سرمایه گذاری R & D از شرکت ها، سرمایه گذاری R & D از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، تعامل بین تولید کنندگان محلی و کاربران دانش

عنوان فارسی : تعاملات بیشتر بهتر است؟ اثر تعدیل کننده تعامل بین تولید کنندگان محلی و کاربران دانش در ارتباط بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و سیستم های نوآوری منطقه ای

عنوان انگلیسی : The more interactions the better? The moderating effect of the interaction between local producers and users of knowledge on the relationship between R&D investment and regional innovation systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516300142چکیده انگلیسی
Under the fierce pressures of the rapidly changing environments, regional innovation systems are important in regional economy and national competitiveness. This study examines how R&D Investment from firms, universities and research institutes (Core component of Triple Helix Innovation) helps build regional innovation systems and its contingencies in China's emerging economy. A panel dataset from thirty provincial level regions in China from 2002 to 2011 indicates R&D investment from firms, universities and research institutes is an important driver of regional innovation systems. The effectiveness of R&D Investment is contingent on the interaction between local producers and users of knowledge. When the interaction between local producers and users of knowledge becomes increasingly active, R&D investment from firms, universities and research institutes has a stronger effect on the building of regional innovation system. Moreover, the interaction between local producers and users of knowledge has an inverted U-shaped relationship with the building of regional innovation systems.

چکیده فارسی
تحت فشار شدید محیط های به سرعت در حال تغییر، سیستم های نوآوری منطقه ای در اقتصاد منطقه ای و رقابت ملی مهم هستند. این تحقیق به بررسی سرمایه گذاری R & D از شرکت ها، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی (مولفه اصلی نوآوری مارپیچ سه بعدی) کمک می کند تا سیستم های نوآوری منطقه ای و احتمالات آن در اقتصاد نوظهور چین را ایجاد کند. مجموعه داده های پانل از 30 منطقه استان استان در چین از سال 2002 تا 2011 نشان می دهد سرمایه گذاری تحقیق و توسعه از شرکت ها، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک ریسک مهم در سیستم های نوآوری منطقه ای است. اثربخشی سرمایه گذاری R & D بستگی به تعامل بین تولید کنندگان محلی و کاربران دانش دارد. هنگامی که تعامل بین تولید کنندگان محلی و کاربران دانش به طور فزاینده ای فعال می شود، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه از بنگاه ها، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی تاثیر بیشتری بر ساخت سیستم نوآوری منطقه ای دارد. علاوه بر این، تعامل بین تولید کنندگان محلی و کاربران دانش، یک رابطه U شکل معکوس با ایجاد سیستم های نوآوری منطقه ای دارد.

موضوعات مقاله