مجله بین المللی مدیریت پروژه ویژه در مورد “مدیریت سود پروژه”

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
2
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
4
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

مجله بین المللی مدیریت پروژه ویژه در مورد "مدیریت سود پروژه"

عنوان انگلیسی :

International journal of project management special issue on “project benefit management”

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315002100
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.12.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 1

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 4

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : مجله بین المللی مدیریت پروژه ویژه در مورد "مدیریت سود پروژه"

عنوان انگلیسی : International journal of project management special issue on “project benefit management”

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315002100