راه حل اینترنت اشیا برای ایمنی و کنترل مواد غذایی: یک پروژه آزمایشی در چین

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Internet of Things Food safety Service oriented architecture Object naming service Internet of Agricultural Things (AIoT)
کلمات کلیدی :
اینترنت چیزها، ایمنی مواد غذایی، ساختارسرویس گرا، خدمات نامگذاری شی، اینترنت اشیاکشاورزی (AIoT)
عنوان فارسی :

راه حل اینترنت اشیا برای ایمنی و کنترل مواد غذایی: یک پروژه آزمایشی در چین

عنوان انگلیسی :

An Internet-of-Things solution for food safety and quality control: A pilot project in China

ژورنال :
Journal of Industrial Information Integration
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X16300358
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jii.2016.06.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Internet of Things Food safety Service oriented architecture Object naming service Internet of Agricultural Things (AIoT)

کلمات کلیدی : اینترنت چیزها، ایمنی مواد غذایی، ساختارسرویس گرا، خدمات نامگذاری شی، اینترنت اشیاکشاورزی (AIoT)

عنوان فارسی : راه حل اینترنت اشیا برای ایمنی و کنترل مواد غذایی: یک پروژه آزمایشی در چین

عنوان انگلیسی : An Internet-of-Things solution for food safety and quality control: A pilot project in China

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X16300358چکیده انگلیسی
Serval shaking-world food safety incidents happened in China recently shows that Chinese are facing with a serious problem of food safety, happened in China recently. Because food supplies are decentralized in many regions and agencies, it is very hard for the Chinese government to supervise these supplies’ businesses. Fortunately, with the help of the technologies of the Internet of Things, the food supplies can become more transparent and safer than before. Hence, on the basis of the Internet of Things, this paper introduces a pilot project in China: the Internet of Agricultural Things (AIoT for short), which integrates state-of-the-art technologies to provide a method to easily track and trace the supply processes of foods. So that, AIoT can counter the food safety problem. In AIoT, we leverage the enhanced technologies of service oriented architecture, global identification and parsing, and electronic pedigree. Especially, AIoT may fuse the sensed data from the supply chains of fresh vegetables to show an intuitive view for users, including end customers. These fusions may help the users make decisions more easily when they are buying foods or supervising the food supplies. In addition, we deploy AIoT in several application scenarios, including Lushang Ltd., the biggest food supplier in Shangdong Province. According to the deployment and evaluation of the whole platform, the enhanced technologies for the Internet of Agricultural Things are proved to be efficient and effective in improving the safety of food supplies.

چکیده فارسی
به تازگی شاهد وقوع حوادث ایمنی غذا در جهان در حال وقوع هستیم . چین اخیرا نشان می دهد که چینی ها با یک مشکل جدی برای امنیت غذایی مواجه هستند. از آنجا که تامین مواد غذایی در بسیاری از مناطق و سازمانها اشتباه عمل می کند، دولت چین برای نظارت بر فعالیت های این اموربسیار سختگیر است. خوشبختانه، با کمک فن آوری های اینترنت اشیا، مواد غذایی می توانند شفاف تر و ایمن تر از قبل شوند. از این رو، بر اساس اینترنت اشیا، این مقاله یک پروژه آزمایشی در چین را معرفی می کند: اینترنت اشیا کشاورزی (AIoT برای کوتاه)، که فناوری های پیشرفته را برای ارائه روش فرایندهای عرضه مواد غذایی به راحتی پیگیری و ردیابی می کند . بنابراین، AIoT می تواند با مشکل ایمنی مواد غذایی مقابله کند. در AIoT، فن آوری های پیشرفته ساختاری سرویس گرا، شناسایی و تجزیه و تحلیل جهانی و سلول های الکترونیکی را مورد استفاده قرار می دهیم. به ویژه، AIoT ممکن است داده های حس شده از زنجیره های عرضه سبزیجات تازه را برای نمایش بصری برای کاربران، از جمله مشتریان نهایی، نمایش داده شود. این اتصالات ممکن است به کاربران کمک کند که تصمیمات را راحت تر در هنگام خرید مواد غذایی یا نظارت بر مواد غذایی انجام دهند. علاوه بر این، ما AIoT را در چندین برنامه کاربردی، از جمله شرکت لاشنگ ،بزرگترین تامین کننده مواد غذایی در ایالت شاندونگ، مستقر می کنیم. با توجه به استقرار و ارزیابی کل شرکت، تکنولوژی های پیشرفته اینترنت اشیاء کشاورزی ثابت شده است که در بهبود ایمنی مواد غذایی موثر و کارآمد هستند.

موضوعات مقاله