کنترل انبار برای آیتم های حمل و نقل بازگشتی در زنجیره تامین حلقه بسته

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Closed-loop supply chain Inventory control Return rate Returnable transport items Safety stock Stochastic returns
کلمات کلیدی :
زنجیره تامین حلقه بسته ، کنترل موجودی، نرخ بازگشت، اقلام حمل و نقل مجدد، سهام ایمنی، بازده اشتباه
عنوان فارسی :

کنترل انبار برای آیتم های حمل و نقل بازگشتی در زنجیره تامین حلقه بسته

عنوان انگلیسی :

Inventory control for returnable transport items in a closed-loop supply chain

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515301848
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.12.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Closed-loop supply chain Inventory control Return rate Returnable transport items Safety stock Stochastic returns

کلمات کلیدی : زنجیره تامین حلقه بسته ، کنترل موجودی، نرخ بازگشت، اقلام حمل و نقل مجدد، سهام ایمنی، بازده اشتباه

عنوان فارسی : کنترل انبار برای آیتم های حمل و نقل بازگشتی در زنجیره تامین حلقه بسته

عنوان انگلیسی : Inventory control for returnable transport items in a closed-loop supply chain

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515301848چکیده انگلیسی
An inventory control model for returnable transport items (RTI) where the manager selects the optimal length for inspection, repair, and purchase cycles is described. Repaired and newly obtained RTI are used in combination to satisfy current production requirements. Uncertain returns are incorporated into the model by determining a satisfactory safety stock level to buffer the inventory of used and repairable containers. The minimum cost solution is obtained when inspection and repair runs begin simultaneously. Cycle times are a function of the expected return rate and repairable percentage, while variability in these random assumptions affects the required safety stock.

چکیده فارسی
مدل کنترل موجودی برای آیتم های حمل و نقل مجدد (RTI) که در آن مدیر انتخاب طول مطلوب برای چرخه بازرسی، تعمیر و خرید را توصیف می کند. RTI اصلاح شده و به تازگی به دست آمده در ترکیب مورد استفاده قرار می گیرد تا نیازهای تولید فعلی را تامین کند. بازده های نامشخص در مدل با تعیین سطوح مقادیر ایمنی رضایت بخش برای ذخیره سازی موجودی مورد استفاده قرار می گیرند. حداقل هزینه راه حل زمانی به دست می آید که بازرسی ها و تعمیرات به طور همزمان آغاز می شود. زمانهای چرخه عملکرد بازده مورد انتظار و درصد بازپرداخت هستند، در حالی که تغییر در این فرض های تصادفی بر سهام ایمنی مورد نیاز تاثیر می گذارد.

موضوعات مقاله