روابط بانکداری سرمایه‌گذاری و وابستگی متعصبانۀ تحلیل‌گر: تاثیر توافق جهانی بانک‌های تحریم شده و تحریم نشده

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
34
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Analysts Recommendations Investment banking Investment banking relationships
کلمات کلیدی :
تحلیل‌گران؛ توصیه‌ها؛ بانکداری سرمایه‌گذاری؛ روابط بانکداری سرمایه‌گذاری
عنوان فارسی :

عنوان انگلیسی :

روابط بانکداری سرمایه‌گذاری و وابستگی متعصبانۀ تحلیل‌گر: تاثیر توافق جهانی بانک‌های تحریم شده و تحریم نشده

ژورنال :
Journal of Financial Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X17300429
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2017.03.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 34

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Analysts Recommendations Investment banking Investment banking relationships

کلمات کلیدی : تحلیل‌گران؛ توصیه‌ها؛ بانکداری سرمایه‌گذاری؛ روابط بانکداری سرمایه‌گذاری

عنوان فارسی :

عنوان انگلیسی : روابط بانکداری سرمایه‌گذاری و وابستگی متعصبانۀ تحلیل‌گر: تاثیر توافق جهانی بانک‌های تحریم شده و تحریم نشده

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X17300429چکیده انگلیسی
We examine the impact of the Global Settlement on affiliation bias in analyst recommendations. Using a broad measure of investment bank-firm relationships, we find a substantial reduction in analyst affiliation bias following the settlement for sanctioned banks. In contrast, we find strong evidence of bias both before and after the settlement for affiliated analysts at non-sanctioned banks. Our results suggest that the settlement led to an increase in the expected costs of issuing biased coverage at sanctioned banks, while concurrent self-regulatory organization rule changes were largely ineffective at reducing the influence of investment banking on analyst research at large non-sanctioned banks.

چکیده فارسی
ما به بررسی تاثیر توافق جهانی بر وابستگی متعصبانه به توصیه‌های تحلیل‌گر می‌پردازیم. با استفاده از معیار گستردۀ روابط سرمایه‌گذاری بانک ـ شرکت، به کاهش چشمگیری در وابستگی متعصبانۀ تحلیل‌گر به توافق بانک‌های تحریم شده دست یافتیم. در مقابل، شواهد مستدلی از سوگیری‌ها هم پیش و هم پس از توافق تحلیل‌گران وابسته در بانک‌های تحریم‌نشده کسب کردیم. نتایج ما نشان داد که توافق به افزایش هزینه‌های مورد انتظار در گسترش متعصبانه در بانک‌های تحریم شده منتهی می‌شود، در حالی که تغییرات قانون سازمان خودنظارتی فعلی تا حد زیادی در کاهش تاثیر بانکداری سرمایه‌گذاری بر تحقیق تحلیل‌گر در بانک‌های تحریم‌نشده بی‌اثر است.

موضوعات مقاله