من آن را انجام می دهم، اما هیچ کس نمی گوید! ارزش های شخصی، هنجارهای فردی و اجتماعی: آیا رسانه های اجتماعی می تواند در تغییر رفتارهای بنفع محیط نقش داشته باشد ؟

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
95
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Values Pro-environmental consumption Food Social media
کلمات کلیدی :
ارزش ها، نفع محیط زیست، غذا، رسانه های اجتماعی
عنوان فارسی :

من آن را انجام می دهم، اما هیچ کس نمی گوید! ارزش های شخصی، هنجارهای فردی و اجتماعی: آیا رسانه های اجتماعی می تواند در تغییر رفتارهای بنفع محیط نقش داشته باشد ؟

عنوان انگلیسی :

I do it, but don't tell anyone! Personal values, personal and social norms: Can social media play a role in changing pro-environmental behaviours?

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516301433
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.06.034
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 95

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Values Pro-environmental consumption Food Social media

کلمات کلیدی : ارزش ها، نفع محیط زیست، غذا، رسانه های اجتماعی

عنوان فارسی : من آن را انجام می دهم، اما هیچ کس نمی گوید! ارزش های شخصی، هنجارهای فردی و اجتماعی: آیا رسانه های اجتماعی می تواند در تغییر رفتارهای بنفع محیط نقش داشته باشد ؟

عنوان انگلیسی : I do it, but don't tell anyone! Personal values, personal and social norms: Can social media play a role in changing pro-environmental behaviours?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516301433چکیده انگلیسی
With increasing global pressures on agriculture as well as increasing environmental concerns, and confusing or even misleading information about food, consumers still need to make multiple daily decisions about food purchases and consumption. Consumers have complex personal and socially driven values as well as situational information affecting their food choices. This two-part study examines consumers' values and norms to determine how these relate to their personal food choices and the influence of social media based comparison tools on this behaviour.Quantitative data was collected concerning personal values and norms as well as reactions to a social media comparison site. Our study shows that using appeals based on self-esteem and materialism and via social media would not be effective in bringing large-scale behavioural change towards environmentally friendly foods. Our contribution is twofold. First, we extend current knowledge around values, norms, beliefs and predicted behaviours within the context of environmentally friendly foods (EFF). Second, we examine whether these values or norms can be used as stimuli to encourage EFF purchasing through the use of social media. Whilst it is useful to understand these relationships, in order to exploit them and to effect change within society, social marketing messages would need to appeal to norms other than self esteem, materialism, rationality or peer influence through social media. Our study shows that as things stand now, social media is not an effective means of changing either values, norms or behaviours around EFF.

چکیده فارسی
با افزایش فشارهای جهانی در زمینه کشاورزی و افزایش نگرانی های زیست محیطی و اطلاعات گیج کننده یا حتی گمراه کننده در مورد مواد غذایی، مصرف کنندگان همچنان نیاز به تصمیم گیری های روزانه در مورد خرید و مصرف مواد غذایی دارند. مصرف کنندگان ارزش های پیچیده شخصی و اجتماعی محور و همچنین اطلاعات موقعیتی را که بر انتخاب غذا تاثیر می گذارد، دارند. این مطالعه دو بخش ارزش ها و هنجارهای مصرف کنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا تعیین کنند که چگونه این ارتباطات با انتخاب مواد غذایی شخصی و تاثیر ابزارهای مقایسه رسانه های اجتماعی بر این رفتار است.داده های کمی درباره ارزش ها و هنجارهای شخصی و نیز واکنش به یک سایت مقایسه رسانه های اجتماعی جمع آوری شد. مطالعه ما نشان می دهد که استفاده از تجارب مبتنی بر اعتماد به نفس و مادی گرایی و از طریق رسانه های اجتماعی در ایجاد تغییرات رفتاری در مقیاس وسیع به غذاهای سازگار با محیط زیست مؤثر نخواهد بود. سهم ما دو برابر است. اولا، دانش ما در مورد ارزش ها، هنجارها، باورها و رفتارهای پیش بینی شده در محدوده غذاهای سازگار با محیط زیست (EFF) گسترش می یابد. دوم، ما بررسی می کنیم که آیا این ارزش ها یا هنجارها می تواند به عنوان محرک برای تشویق خرید EFF از طریق استفاده از رسانه های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه مفاهیم بازاریابی اجتماعی به غیر از عزت نفس، مادیگرایی، عقلانیت یا نفوذ همسالان از طریق رسانه های اجتماعی نیازمند تجدید نظر در این روابط هستند، برای بهره برداری از آنها و ایجاد تغییر در جامعه، مفید است. مطالعه ما نشان می دهد که در حال حاضر، رسانه های اجتماعی یک ابزار موثر برای تغییر ارزش ها، هنجارها و رفتارهای اطراف صندوق بین المللی پول نیستند.

موضوعات مقاله