پروژه مشترک تحقیق و توسعه: پرونده اولین تراشه میکروکنترلر برزیل

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
R&D collaborative project overlapping project typology semiconductors
کلمات کلیدی :
تحقیق و توسعه، پروژه همکاری، پروژه همپوشانی، نوع شناسی، نیمه هادی ها
عنوان فارسی :

پروژه مشترک تحقیق و توسعه: پرونده اولین تراشه میکروکنترلر برزیل

عنوان انگلیسی :

The joint R&D project: The case of the first Brazilian microcontroller chip

ژورنال :
Revista de Administração
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716300784
آدرس DOI :
https://doi.org/10.5700/rausp1225
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D collaborative project overlapping project typology semiconductors

کلمات کلیدی : تحقیق و توسعه، پروژه همکاری، پروژه همپوشانی، نوع شناسی، نیمه هادی ها

عنوان فارسی : پروژه مشترک تحقیق و توسعه: پرونده اولین تراشه میکروکنترلر برزیل

عنوان انگلیسی : The joint R&D project: The case of the first Brazilian microcontroller chip

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716300784چکیده انگلیسی
The joint R&D project: The case of the first Brazilian microcontroller chipThe interorganizational cooperation, through joint efforts with various actors, allows the high-tech companies to complement resources, especially in R&D projects. Collaborative projects have been identified in many studies as an important strategy to produce complex products and services in uncertain and competitive environments. Thus, this research aims at deepening the understanding of how the development dynamics of a collaborative R&D project in an industry of high technology occur. In order to achieve the proposed objective, the R&D project of the first microcontroller in the Brazilian semiconductor industry was defined as the object of analysis. The empirical choice is justified by the uniqueness of the case, besides bringing a diversity of actors and a level of complementarity of resources that were significant to the success of the project. Given the motivation to know who the actors were and what the main forms of interorganizational coordination were used in this project, interviews were carried out and a questionnaire was also made, besides other documents related to the project. The results presented show a network of nine actors and their roles in the interorganizational collaboration process, as well as the forms of social and temporal overlapping, used in the coordination of collective efforts. Focusing on the mechanisms of temporal and social integration highlighted throughout the study, the inclusion of R&D projects in the typology for interorganizational projects is proposed in this paper, which was also proposed by Jones and Lichtenstein (2008).

چکیده فارسی
پروژه مشترک تحقیق و توسعه: پرونده اولین تراشه میکروکنترلر برزیل همکاری بین سازمان ها، از طریق تلاش های مشترک با بازیگران مختلف، به شرکت های با تکنولوژی بالا اجازه می دهد که منابع را به ویژه در پروژه های تحقیق و توسعه تکمیل کنند. پروژه های همکاری در بسیاری از مطالعات به عنوان یک استراتژی مهم برای تولید محصولات پیچیده و خدمات در محیط های نامشخص و رقابتی شناخته شده است. بنابراين، اين پژوهش با هدف درك عميق تري از چگونگي پديداري توسعه يك پروژه تحقيق و توسعه مشاركتي در صنعت فنآوري بالا صورت مي گيرد. به منظور دستیابی به هدف پیشنهادی، پروژه تحقیق و توسعه اولین میکروکنترلر در صنعت نیمه هادی برزیل به عنوان هدف تجزیه و تحلیل تعریف شد. انتخاب تجربی از طریق منحصر به فرد بودن مورد توجیه است، علاوه بر ایجاد تنوع بازیگران و سطح هم افزایی منابع که برای موفقیت پروژه مهم بوده است. با توجه به انگیزه برای شناختن بازیگران و اشکال اصلی هماهنگی بین سازمان در این پروژه، مصاحبه ها انجام شد و علاوه بر اسناد مرتبط با این پروژه، پرسشنامه نیز تهیه شد. نتایج ارائه شده نشان دهنده یک شبکه از نه بازیگر و نقش آنها در فرآیند همکاری بین سازمان و همچنین شکل های همپوشانی اجتماعی و زمانی است که در هماهنگی تلاش های جمعی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله تمرکز بر مکانیسم های یکپارچگی زمانی و اجتماعی که در طول مطالعه مشخص شده است، ، که توسط جونز و لیختن اشتاین (2008) نیز پیشنهاد شده است، شامل الحاق پروژه های تحقیق و توسعه در نوع شناسی پروژه های بین سازمانی است.

موضوعات مقاله