تجزیه و تحلیل چند سطحی از نقش عدالت تعاملی در ترویج رفتار به اشتراک گذاری دانش: نقش میانجی تعهد سازمانی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Organizational commitment Knowledge donating Knowledge collecting Interactional justice Multilevel structural equation modeling (MSEM)
کلمات کلیدی :
تعهد سازمانی، اهدای دانش، جمع آوری دانش، عدالت تعاملی، مدل سازی معادلات ساختاری چندسطحی (MSEM)
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل چند سطحی از نقش عدالت تعاملی در ترویج رفتار به اشتراک گذاری دانش: نقش میانجی تعهد سازمانی

عنوان انگلیسی :

A multilevel analysis of the role of interactional justice in promoting knowledge-sharing behavior: The mediated role of organizational commitment

ژورنال :
Industrial Marketing Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001985011630178x
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.09.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Organizational commitment Knowledge donating Knowledge collecting Interactional justice Multilevel structural equation modeling (MSEM)

کلمات کلیدی : تعهد سازمانی، اهدای دانش، جمع آوری دانش، عدالت تعاملی، مدل سازی معادلات ساختاری چندسطحی (MSEM)

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل چند سطحی از نقش عدالت تعاملی در ترویج رفتار به اشتراک گذاری دانش: نقش میانجی تعهد سازمانی

عنوان انگلیسی : A multilevel analysis of the role of interactional justice in promoting knowledge-sharing behavior: The mediated role of organizational commitment

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001985011630178xچکیده انگلیسی
Knowledge sharing behavior has received increased attention in the context of business due to its important role in enhancing organizational competitive advantage. This study aimed to identify possible predictors of knowledge sharing behavior and its underlying mechanisms from a multilevel perspective. The results showed that interactional justice positively related to knowledge sharing behavior both at the individual and the team levels. And organizational commitment took a mediated role between them. This study is the first to highlight the role of organizational commitment and interactional justice in knowledge sharing behavior, enriching current understanding of organizational knowledge management and providing further suggestions as how managers can improve knowledge sharing behavior in their organizations.

چکیده فارسی
رفتار به اشتراک گذاری دانش توجه فزاینده‌ای را در زمینه کسب‌وکار به دلیل نقش مهم آن در افزایش مزیت رقابتی سازمانی به دست آورده‌است . هدف از این مطالعه شناسایی پیش‌بینی‌های احتمالی رفتار به اشتراک گذاری دانش و مکانیسم‌های اساسی آن از یک دیدگاه چند سطحی است . نتایج نشان داد که عدالت تعاملی به طور مثبت به رفتار به اشتراک گذاری دانش در سطح فردی و تیم مرتبط است . و تعهد سازمانی یک نقش میانجی را بین آن‌ها گرفت . این مطالعه اولین مورد تاکید بر نقش تعهد سازمانی و عدالت تعاملی در رفتار به اشتراک گذاری دانش , تقویت درک فعلی از مدیریت دانش سازمانی و ارائه پیشنهادها بیشتر به این شکل است که چگونه مدیران می‌توانند رفتار اشتراک دانش را در سازمان‌ها بهبود می دهد .

موضوعات مقاله