سوابق کلیدی و رویه‌های اتخاذ مدیریت زنجیره تامین در زمینه‌های پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
94
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
SCM antecedents Project-based environments Interpretive Structural Modelling Case study Adoption path
کلمات کلیدی :
سوابق SCM ،محیط‌های مبتنی بر پروژه ،ساختار تفسیری ، طرح ریزی، مطالعه ی موردی ، مسیر تصویب
عنوان فارسی :

سوابق کلیدی و رویه‌های اتخاذ مدیریت زنجیره تامین در زمینه‌های پروژه

عنوان انگلیسی :

Key antecedents and practices for Supply Chain Management adoption in project contexts

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000678
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.03.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 94

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : SCM antecedents Project-based environments Interpretive Structural Modelling Case study Adoption path

کلمات کلیدی : سوابق SCM ،محیط‌های مبتنی بر پروژه ،ساختار تفسیری ، طرح ریزی، مطالعه ی موردی ، مسیر تصویب

عنوان فارسی : سوابق کلیدی و رویه‌های اتخاذ مدیریت زنجیره تامین در زمینه‌های پروژه

عنوان انگلیسی : Key antecedents and practices for Supply Chain Management adoption in project contexts

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000678چکیده انگلیسی
An adequate identification of antecedents is recognized as fundamental in order to set the basis for connecting the inter-organizational networks in a SCM perspective. This work aims to identify key antecedents of SCM in a project-based environment by using Interpretive Structural Modelling (ISM). This is firstly useful in order to highlight the relationships among the antecedents and to deduce priority for their achievement. The findings provide a hierarchical perspective of the 16 identified antecedents. In particular, three macro-classes of prerequisites were defined: cross-organizational cooperation, rules and procedures — accessibility, and super-ordinate goals. Moreover, results from a longitudinal and illustrative case study are also presented in order to compare the out-coming ISM model with evidence from a success case in the Yacht-building context so offering interesting insights about the implementation process. From a managerial perspective, the proposed model offers a conceptual path for SCM adoption, emphasizing most critical issues that have to be considered and organized in this complex and unpredictable setting.

چکیده فارسی
شناسایی مناسب سوابق به عنوان پایه‌ای برای برقراری ارتباط بین شبکه‌های درون‌سازمانی در یک چشم‌انداز SCM شناخته می‌شود . هدف این کار شناسایی سوابق کلیدی SCM در محیط پروژه با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری ( ISM) است . این در وهله اول به منظور برجسته کردن روابط بین سوابق و استنباط اولویت برای موفقیت آن‌ها مفید است . این یافته‌ها یک چشم‌انداز سلسله مراتبی از ۱۶ سوابق شناسایی شده‌است . به طور خاص , سه طبقه بزرگ پیش نیازها تعریف شده است : همکاری سازمانی ، قوانین و روش‌ها - قابلیت دسترسی ، و اهداف عالی . علاوه بر این ، نتایج حاصل از یک مطالعه موردی طولی و نشان دهنده نیز به منظور مقایسه مدل ISM آینده با شواهد بدست‌آمده از یک پرونده موفقیت در زمینه ساختمان قایق رانی ارایه شده‌است تا بینش‌های جالبی در مورد فرآیند پیاده‌سازی ارایه کند . از منظر مدیریتی، مدل پیشنهادی یک راه مفهومی برای تصویب SCM ارائه می دهد، و بر روی بیشترین مسائل مهم که باید در این محیط پیچیده و غیر قابل پیش بینی مورد توجه و سازماندهی قرار گیرد، تاکید می کند.

موضوعات مقاله