عوامل اصلی پایداری در زمینه مدیریت پروژه: یک نظرسنجی از دیدگاه مدیران پروژه است

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
113
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainability Project management Triple-bottom line Sustainability in project management Sustainable development
کلمات کلیدی :
پایداری، مدیریت پروژه، خط سه گانه، پایداری در مدیریت پروژه، توسعه پایدار
عنوان فارسی :

عوامل اصلی پایداری در زمینه مدیریت پروژه: یک نظرسنجی از دیدگاه مدیران پروژه است

عنوان انگلیسی :

Key factors of sustainability in project management context: A survey exploring the project managers' perspective

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300163
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.04.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 113

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainability Project management Triple-bottom line Sustainability in project management Sustainable development

کلمات کلیدی : پایداری، مدیریت پروژه، خط سه گانه، پایداری در مدیریت پروژه، توسعه پایدار

عنوان فارسی : عوامل اصلی پایداری در زمینه مدیریت پروژه: یک نظرسنجی از دیدگاه مدیران پروژه است

عنوان انگلیسی : Key factors of sustainability in project management context: A survey exploring the project managers' perspective

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300163چکیده انگلیسی
Topics of project management and sustainability have been addressed by countless studies, but research focusing on the intersection of these topics are needed. This research looks at sustainability through the triple-bottom line perspective: economic, social, and environmental. It aims to identify key aspects of sustainability in project management context and to understand its importance based on project managers' lens. A systematic literature review merging bibliometric and content analysis was applied toward an understanding of the key topics. Further, a survey of project managers was performed and analyzed through exploratory factor analysis. The results show that four factors stood out: Sustainable Innovation Business Model, Stakeholders Management, Economic and Competitive Advantage, and Environmental Policies and Resources Saving.

چکیده فارسی
مطالعات بی شماری موضوعات مربوط به مدیریت پروژه و پایداری را مورد توجه قرار داده اند، اما پژوهش هایی که بر روی تقاطع این موضوعات ضروری است تمرکز دارد. این تحقیق از طریق دیدگاه سه گانه پایین: اقتصادی، اجتماعی و محیطی، پایداری را به نمایش می گذارد. هدف آن شناسایی جنبه های کلیدی پایداری در زمینه مدیریت پروژه و درک اهمیت آن بر اساس لنز مدیران پروژه است. بررسی ادبی سیستماتیک، ادغام تجزیه و تحلیل کتابشناختی و محتوا به منظور درک موضوع های کلیدی انجام شد. علاوه بر این، یک نظرسنجی از مدیران پروژه انجام شد و با تجزیه و تحلیل عوامل اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که چهار عامل برجسته عبارتند از: مدل کسب و کار نوآورانه پایدار، مدیریت صاحبان سهام، مزیت رقابتی و اقتصادی، و سیاست های زیست محیطی و صرفه جویی در منابع.

موضوعات مقاله