ایده های کلیدی از یک همکاری 25 ساله در پیش بینی فناوری و تغییر اجتماعی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
60
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Forecasting System thinking Technological Forecasting & Social Change Innovation
کلمات کلیدی :
پیش بینی، تفکر سیستم، پیش بینی تکنولوژی و تغییر اجتماعی ، نوآوری
عنوان فارسی :

ایده های کلیدی از یک همکاری 25 ساله در پیش بینی فناوری و تغییر اجتماعی

عنوان انگلیسی :

Key ideas from a 25-year collaboration at technological forecasting & social change

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516000081
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.01.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 60

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Forecasting System thinking Technological Forecasting & Social Change Innovation

کلمات کلیدی : پیش بینی، تفکر سیستم، پیش بینی تکنولوژی و تغییر اجتماعی ، نوآوری

عنوان فارسی : ایده های کلیدی از یک همکاری 25 ساله در پیش بینی فناوری و تغییر اجتماعی

عنوان انگلیسی : Key ideas from a 25-year collaboration at technological forecasting & social change

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516000081چکیده انگلیسی
Since their first meeting in 1991, the authors have enjoyed a friendly dialog centered around topics of interest to the journal Technological Forecasting & Social Change. Now, five years after Phillips succeeded Linstone as Editor-in-Chief of the journal, we recap the driving ideas that have characterized the partnership.The ideas span areas of systems, complexity, and scientific progress; the nature and measurement of innovation, social change, and technological change; the limits to growth; and multiple perspectives, as these pertain to technology forecasting and assessment. Collectively, the ideas and discussions have shaped our editorial philosophy and have appeared piecemeal in TFSC research papers, perspective pieces, and editorials. We now restate these key ideas in hopes of maximum clarity for researchers, managers, and policy makers.

چکیده فارسی
از زمان اولین جلسه خود در سال 1991، نویسندگان از یک گفت و گو دوستانه متمرکز در مورد موضوعات مورد علاقه به مجله پیشگویی فنی و تغییر اجتماعی سخن می گفتند. اکنون، پنج سال پس از اینکه فیلیپس به عنوان سردبیر مجله لینستون انتخاب شد، خلاصه ای از ایده های محرک که این مشارکت را مشخص می کنند بیان می کنیم . ایده ها حوزه های سیستم، پیچیدگی و پیشرفت علمی را دربر می گیرند؛ طبیعت و اندازه گیری نوآوری، تغییر اجتماعی و تغییرات تکنولوژیکی؛ محدودیت رشد؛ و دیدگاه های متعدد، به عنوان این مربوط به پیش بینی و ارزیابی فناوری می باشند . به طور خلاصه، ایده ها و بحث ها فلسفه سرمقاله ما را شکل داده اند و در مقالات پژوهشی TFSC، بخش های چشم انداز و سرمقاله ها به صورت جزئی در آمده اند. اکنون ما این ایده های کلیدی را با امید به حداکثر وضوح برای محققان، مدیران و سیاست گذاران، اصلاح می کنیم.

موضوعات مقاله