یکپارچگی دانش با برون سپاری R & D محصول در بیوتکنولوژی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
72
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Product systems R&D outsourcing Knowledge integration Product systems capability Inter-firm coordination mechanisms Biotechnology
کلمات کلیدی :
سیستم های محصول، برون سپاری تحقیق و توسعه، ادغام دانش، قابلیت های سیستم های تولید، مکانیزم های هماهنگی بین شرکت، بیوتکنولوژی
عنوان فارسی :

یکپارچگی دانش با برون سپاری R & D محصول در بیوتکنولوژی

عنوان انگلیسی :

Knowledge integration using product R&D outsourcing in biotechnology

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316300221
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.02.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 72

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Product systems R&D outsourcing Knowledge integration Product systems capability Inter-firm coordination mechanisms Biotechnology

کلمات کلیدی : سیستم های محصول، برون سپاری تحقیق و توسعه، ادغام دانش، قابلیت های سیستم های تولید، مکانیزم های هماهنگی بین شرکت، بیوتکنولوژی

عنوان فارسی : یکپارچگی دانش با برون سپاری R & D محصول در بیوتکنولوژی

عنوان انگلیسی : Knowledge integration using product R&D outsourcing in biotechnology

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316300221چکیده انگلیسی
We build on systems integration literature to explain how and why knowledge integration of non-modular products is based on a strategic choice between internalizing and outsourcing core R&D. The under-researched choice of outsourcing core R&D on an on-going basis appears to face risks of higher transactions costs and loss of control. We illuminate these choices in a comparative analysis of two longitudinal cases that compare an internally focused R&D intensive firm and an externally focused R&D intensive firm; and we show how the externally focused approach can avoid risks by framing non-modular outsourcing as modular even though it is not so and by engaging in a social process of communication to achieve a common agreement between partners concerning the direction of efforts and thus effectively reduce highly iterative knowledge exchange between modules. Our findings add to our understanding of the systems integration literature; the nature of firm product system strategies, as well as firm boundaries in a knowledge economy.

چکیده فارسی
ما بر ادبیات یکپارچه سازی سیستم ها توضیح می دهیم که چگونه و چگونه ادغام دانش محصولات غیر مدولار مبتنی بر انتخاب استراتژیک بین درونی سازی و برون سپاری تحقیق و توسعه هسته است. به نظر می رسد که گزینه های تحقیق و توسعه برون سپاری تحت تحقیق به طور مستمر در معرض خطر هزینه های معاملاتی بالاتر و از دست دادن کنترل است. ما این انتخاب ها را در یک تحلیل مقایسه ای از دو پرونده طولی روشن می کنیم که یک شرکت متمرکز R & D متمرکز و یک شرکت فشرده R & D متمرکز است؛ و ما نشان می دهیم که چطور رویکرد متمرکز خارجی می تواند از طریق ایجاد فرایند بیرونی غیر مدولار به عنوان مدولار جلوگیری کند، حتی اگر این طور نیست و با درگیر شدن در فرایند اجتماعی ارتباطات برای دستیابی به توافق مشترک میان شرکای مربوط به جهت تلاش ها و در نتیجه کاهش موثر تبادل دانش بسیار تکراری بین ماژول ها. یافته های ما به درک ما از ادبیات یکپارچه سازی سیستم افزوده می شود. طبیعت استراتژی سیستم محصول شرکت، و همچنین مرزهای شرکت در یک اقتصاد دانش است .

موضوعات مقاله