دانلود مقاله فرآیندهای بحرانی مدیریت دانش: رویکردی به سمت ایجاد ارزش مشتری

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Dynamic capability; Knowledge management; Knowledge management processes; Customer value; Microfoundations of dynamic capabilities
کلمات کلیدی :
قابلیت پویا، مدیریت دانش، فرآیندهای مدیریت دانش، ارزش مشتری، بنیان های خرد قابلیت های پویا
عنوان فارسی :

فرآیندهای بحرانی مدیریت دانش: رویکردی به سمت ایجاد ارزش مشتری

عنوان انگلیسی :

Critical processes of knowledge management: An approach toward the creation of customer value

ژورنال :
European Research on Management and Business Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300092
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Dynamic capability; Knowledge management; Knowledge management processes; Customer value; Microfoundations of dynamic capabilities

کلمات کلیدی : قابلیت پویا، مدیریت دانش، فرآیندهای مدیریت دانش، ارزش مشتری، بنیان های خرد قابلیت های پویا

عنوان فارسی : فرآیندهای بحرانی مدیریت دانش: رویکردی به سمت ایجاد ارزش مشتری

عنوان انگلیسی : Critical processes of knowledge management: An approach toward the creation of customer value

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300092فهرست مطالب
1- مقدمه 2- زمینه نظری 3- مدل پیشنهادی 4- مشارکتهای نظری و کاربرد مدیریتی 5- نتیجه گیری، محدودیت ها، کارهای آینده

چکیده انگلیسی
The aim of this article is to contribute to the literature by identifying and analyzing possible combinations between critical knowledge management processes (absorptive capacity, knowledge transfer and knowledge application), which will result in the creation of superior customer value. The main research question this work addresses is: given that customers are demanding each day a greater value, how can organizations create more value to customers from their knowledge management processes and the combination of them? We propose that the combination of the three knowledge management processes builds a dynamic or higher-order capability that results in the creation of superior value for customers.

چکیده فارسی
هدف این مقاله کمک به ادبیات موضوع با شناسایی و تجزیه و تحلیل ترکیبات ممکن بین فرآیندهای مدیریت دانش بحرانی (ظرفیت جذب، انتقال دانش و کاربرد دانش)، که باعث ایجاد ارزش برتر به مشتریان خواهد شد. سوال اصلی پژوهش این است که: با توجه به این موضوع که مشتریان روز به روز خواستار ارزش بیشتر برای خودشان هستند (یعنی نیاز دارند که ارزش بیشتری به آنها قائل شد)، ساز مان چگونه می تواند با استفاده از فرآیندهای مدیریت دانش خود و ترکیبی از آنها، این ارزش بیشتر را در مشتریان خود ایجاد کند؟ ما پیشنهاد می کنیم که ترکیبی از سه فرآیند مدیریت دانش ، یک قابلیت پویا یا یک مرتبه ای بالاتر از ارزش برتر رت می تواند برای مشتریان ایجاد کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000