استفاده از رسانه های اجتماعی برای تجارت الکترونیک در آسیا: زمینه های تحقیق و فرصت ها

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Asia Business and social issues Electronic commerce Social media Research directions Technology impacts User behavior
کلمات کلیدی :
مسائل تجاری و اجتماعی آسیا ، تجارت الکترونیک، رسانه های اجتماعی، زمینه های تحقیق، اثرات فناوری، رفتار کاربر
عنوان فارسی :

استفاده از رسانه های اجتماعی برای تجارت الکترونیک در آسیا: زمینه های تحقیق و فرصت ها

عنوان انگلیسی :

Leveraging social media for electronic commerce in Asia: Research areas and opportunities

ژورنال :
Elsevier Electronic Commerce Research and Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567422315000113
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.02.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Asia Business and social issues Electronic commerce Social media Research directions Technology impacts User behavior

کلمات کلیدی : مسائل تجاری و اجتماعی آسیا ، تجارت الکترونیک، رسانه های اجتماعی، زمینه های تحقیق، اثرات فناوری، رفتار کاربر

عنوان فارسی : استفاده از رسانه های اجتماعی برای تجارت الکترونیک در آسیا: زمینه های تحقیق و فرصت ها

عنوان انگلیسی : Leveraging social media for electronic commerce in Asia: Research areas and opportunities

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567422315000113چکیده انگلیسی
The last decade has seen phenomenal growth of electronic commerce in Asia. An important driving force has been the parallel rise of social media, enabling pervasive interactions among consumers and between consumers and firms. This article provides an overview of the current state of development of social media in Asia. We also survey the literature on social media that has been produced by authors in this region. The research covers a variety of topics and issues, including: user behavior with social media, the impacts of social media, and the issues arising from its use. It also identifies a number of future research opportunities that fall into these areas. The Asia region is filled with high potential for promising research regarding how social media may be leveraged for e-commerce. This article calls for more research attention to be given to social media-related e-commerce research, and the discovery of new knowledge related to the connections between social media and e-commerce that are unique to the Asia region.

چکیده فارسی
دهه گذشته رشد عظیم تجارت الکترونیکی در آسیا را شاهد بوده است. یک نیروی محرک مهم، رشد موازی رسانه های اجتماعی بوده است که باعث تعاملات فراگیر میان مصرف کنندگان و بین مصرف کنندگان و شرکت ها می شود. این مقاله یک مرور کلی از وضعیت فعلی توسعه رسانه های اجتماعی در آسیا را فراهم می کند. ما همچنین پژوهش های مربوط به رسانه های اجتماعی را که توسط نویسندگان در این منطقه تهیه شده است، بررسی می کنیم. این پژوهش موضوعات مختلفی را شامل می شود: رفتار کاربر با رسانه های اجتماعی، تاثیر رسانه های اجتماعی و مسائل ناشی از استفاده از آن است . همچنین تعدادی از فرصت های پژوهشی آینده که در این زمینه ها قرار دارد، شناسایی می شود. منطقه آسیا با پتانسیل بالایی برای تحقق بخشیدن به تحقیقات در مورد اینکه چگونه رسانه های اجتماعی برای تجارت الکترونیک قابل استفاده هستند، پر شده است. در این مقاله، توجه بیشتری به تحقیق تجارت الکترونیک مربوط به رسانه های اجتماعی و کشف دانش جدید مربوط به ارتباطات رسانه های اجتماعی و تجارت الکترونیک که منحصر به منطقه آسیا هستند، مورد توجه قرار می گیرد.

موضوعات مقاله