آیا عواقب محلی مهم است؟ تأثیر مکان شرکت بر روابط ROE، R & D و اندازه شرکت بر بازار کتاب

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
22
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
99
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Firm location Earnings quality Knowledge spillover Local Home Bias
کلمات کلیدی :
محل شرکت، کیفیت درآمد، سرریز اطلاعات،محلی، تقارن خانگی
عنوان فارسی :

آیا عواقب محلی مهم است؟ تأثیر مکان شرکت بر روابط ROE، R & D و اندازه شرکت بر بازار کتاب

عنوان انگلیسی :

Do local causations matter? The effect of firm location on the relations of ROE, R&D, and firm SIZE with MARKET-TO-BOOK

ژورنال :
Journal of Corporate Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119916301687
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.10.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 99

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Firm location Earnings quality Knowledge spillover Local Home Bias

کلمات کلیدی : محل شرکت، کیفیت درآمد، سرریز اطلاعات،محلی، تقارن خانگی

عنوان فارسی : آیا عواقب محلی مهم است؟ تأثیر مکان شرکت بر روابط ROE، R & D و اندازه شرکت بر بازار کتاب

عنوان انگلیسی : Do local causations matter? The effect of firm location on the relations of ROE, R&D, and firm SIZE with MARKET-TO-BOOK

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119916301687چکیده انگلیسی
Firm location affects the relations of ROE, R&D, and firm SIZE with MARKET-TO-BOOK. Local parameters that are specific to the firm geographic location are estimated by weighting observations in function of their proximity. The local effect of ROE increases with the earnings quality of the neighboring firms, which is consistent with the local sharing of the accounting practices. According to value-enhancing spillover of knowledge among nearby firms, the effect of R&D is boosted by within-region R&D. Finally, the small-size effect weakens with the firm isolation, which supports the superior information of local investors. Firm location endogeneity is addressed focusing on firms operating in different industries where endogenous similarities are highly unlikely, and findings remain unchanged. Local factors shape relationships of causations and enhance effects that vary firm the firm location. Overall, local causations matter.

چکیده فارسی
محل شرکت بر روابط ROE، R & D و سایز شرکت بر بازار کتاب تأثیر می گذارد. پارامترهای محلی که برای مکان جغرافیایی شرکت مشخص هستند، با توجه به مشاهدات به نزدیکی آنها تخمین می زنند. اثر محلی ROE با کیفیت درآمد شرکت های همسایه افزایش می یابد، که با تقسیم محلی روش های حسابداری سازگار است. با توجه به افزایش ارزش افزوده دانش در میان شرکت های نزدیک، اثر تحقیق و توسعه توسط تحقیق و توسعه درون منطقه ای افزایش می یابد. در نهایت، اثر کوچکی با انزوای شرکت تضعیف می شود که از اطلاعات برتر سرمایه گذاران محلی پشتیبانی می کند. درون زایی محل شرکت متمرکز بر شرکت هایی است که در صنایع مختلف فعالیت می کنند که شباهت های درونی آن بسیار ناهمگون است و یافته ها بدون تغییر هستند. فاکتورهای محلی، روابط علیت ها را ایجاد می کنند و اثراتی را افزایش می دهند که محل شرکت را تغییر می دهد. به طور کلی، عواقب محلی مهم است.

موضوعات مقاله