مقدار زیادی در مورد موارد معیوب با سرمایه گذاری برای افزایش سرعت کنترل کیفیت

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
20
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Lot sizing Quality checking Backlogs Optimization
کلمات کلیدی :
اندازه زیاد، بررسی کیفیت، انبار شدن ، بهینه سازی
عنوان فارسی :

مقدار زیادی در مورد موارد معیوب با سرمایه گذاری برای افزایش سرعت کنترل کیفیت

عنوان انگلیسی :

Lot sizing in case of defective items with investments to increase the speed of quality control

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048314000516
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.04.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 20

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Lot sizing Quality checking Backlogs Optimization

کلمات کلیدی : اندازه زیاد، بررسی کیفیت، انبار شدن ، بهینه سازی

عنوان فارسی : مقدار زیادی در مورد موارد معیوب با سرمایه گذاری برای افزایش سرعت کنترل کیفیت

عنوان انگلیسی : Lot sizing in case of defective items with investments to increase the speed of quality control

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048314000516چکیده انگلیسی
In many cases the quality of each item in a lot is checked. Speeding up the quality checking process increases the responsiveness of the system and saves cost. The percentage of defective items is a random variable and two models are proposed. In one of the models the system remains always at the same state, while in the other one after each order cycle, the state of the system may change, thus the percentage of defective items may be different in consecutive periods. In both cases the speed of the quality checking is a variable, and procedures are provided to find the optimal lot sizes and screening speed for general and specific investment cost functions. The characteristics of the two model settings will largely be different when the percentage of defective items is high. Among the important managerial insights gained is that a high unit backlogging cost, especially spurs the system to invest more intensively into improving the quality checking process.

چکیده فارسی
در بسیاری از موارد کیفیت هر یک از اقلام در بسیاری از موارد بررسی شده است. سرعت بخشیدن به فرایند بررسی کیفیت پاسخ سیستم را افزایش می دهد و هزینه را کاهش می دهد. درصد موارد معیوب یک متغیر تصادفی است و دو مدل پیشنهاد شده است. در یکی از مدل ها سیستم همیشه در حالت یکسان باقی می ماند، در حالی که در یکی دیگر پس از هر چرخه سفارش، وضعیت سیستم ممکن است تغییر کند، بنابراین درصد موارد ناقص ممکن است در دوره های متوالی متفاوت باشد. در هر دو مورد، سرعت چک کردن کیفیت یک متغیر است و روش هایی برای یافتن اندازه های بهینه و اندازه گیری غربالگری برای توابع هزینه عمومی و خاص ارائه شده است. ویژگی های تنظیمات دو مدل زمانی متفاوت است که درصد آلودگی ها بالا باشد. در میان بینش های مدیریتی مهم به دست آمده این است که هزینه های عقب مانده واحد بالا، به ویژه برای سیستم به شدت سرمایه گذاری در بهبود روند بررسی کیفیت باشد .

موضوعات مقاله