مدل بسیار متنوع با سفارش برگشت تحت هیبرید مرتبط با سفارش پرداخت های متعدد پیش پرداخت و پرداخت با تاخیر

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Economic order quantity Backordering Delayed payment Multiple advance payments Linked to order payment
کلمات کلیدی :
مقدار سفارش های اقتصادی، سفارش معوقه، پرداخت تاخیر، پیش پرداخت چندگانه، مرتبط با پرداخت سفارش
عنوان فارسی :

مدل بسیار متنوع با سفارش برگشت تحت هیبرید مرتبط با سفارش پرداخت های متعدد پیش پرداخت و پرداخت با تاخیر

عنوان انگلیسی :

A lot-sizing model with backordering under hybrid linked-to-order multiple advance payments and delayed payment

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001489
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.07.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Economic order quantity Backordering Delayed payment Multiple advance payments Linked to order payment

کلمات کلیدی : مقدار سفارش های اقتصادی، سفارش معوقه، پرداخت تاخیر، پیش پرداخت چندگانه، مرتبط با پرداخت سفارش

عنوان فارسی : مدل بسیار متنوع با سفارش برگشت تحت هیبرید مرتبط با سفارش پرداخت های متعدد پیش پرداخت و پرداخت با تاخیر

عنوان انگلیسی : A lot-sizing model with backordering under hybrid linked-to-order multiple advance payments and delayed payment

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001489چکیده انگلیسی
An economic order quantity model with backordering is investigated under a hybrid payment scheme. The payment scheme, which is also linked to order quantity, involves multiple advance payments as well as delayed payment. Incorporating this payment scheme can efficiently stimulate sales due to applying delayed payment; besides it provides the benefits of advance payment such as controlling the risk of cash flow. The developed model seeks to optimize the order and shortage quantities. Theoretical results are developed to determine the conditions of existence and uniqueness of the optimal solutions. Numerical examples illustrate the proposed model and solution method.

چکیده فارسی
یک مدل کم هزینه سفارش با بازپرداخت تحت طرح پرداخت ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. طرح پرداخت، که همچنین به مقدار سفارش مرتبط است، شامل پیش پرداخت های متعدد و همچنین پرداخت با تاخیر است. با استفاده از این طرح پرداخت می تواند به طور موثر تحویل فروش با توجه به پرداخت تاخیرانجام داد . علاوه بر این، مزایای پیش پرداخت مانند کنترل ریسک جریان نقدی را فراهم می کند. مدل توسعه یافته به دنبال بهینه سازی سفارشات و مقادیر کمبود است. نتایج نظری به منظور تعیین شرایط وجود و منحصر به فرد راه حل های بهینه سازی شده توسعه یافته است. نمونه های عددی روش پیشنهادی مدل و راه حل را نشان می دهد.

موضوعات مقاله