مدیریت سازمان مبتنی بر پروژه:یک بازتاب شخصی

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
84
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

مدیریت سازمان مبتنی بر پروژه:یک بازتاب شخصی

عنوان انگلیسی :

The management of the project-based organization: A personal reflection

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317308864
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.08.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 84

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : مدیریت سازمان مبتنی بر پروژه:یک بازتاب شخصی

عنوان انگلیسی : The management of the project-based organization: A personal reflection

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317308864چکیده انگلیسی
In this paper I make a personal reflection on my research and writings in the field of Project Management over the past 30 years. My research has primarily been about the management of the project-based organization. Within that I have researched governance, organizational behaviour, contingency, marketing, success and shareholder value.

چکیده فارسی
در این مقاله بازتاب شخصی ام در تحقیقات و نوشته هایم در زمینه مدیریت پروژه در 30 سال گذشته است . تحقیقاتم عمدتا در مورد مدیریت سازمان مبتنی بر پروژه است. درون آن من تحقیقاتی را در مورد حاکمیت، رفتار سازمانی، احتمالی، بازاریابی، موفقیت و ارزش سهام داران انجام دادم.

موضوعات مقاله