نقدینگی بازار

اثرات نقدینگی سهام بر ارزش شرکت و ریاست شرکتی: اندوژنیت و آزمایش REIT

ترجمه نشده.
سال انتشار : 2015
از نشریه الزویر
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21