مدیریت فعالیت های مرتبط با آمادگی برای ابعاد سازمانی پیاده سازی ERP

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
62
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Enterprise resource planning (ERP) Readiness Fuzzy cognitive maps (FCM) Pre-implementation management FCM clustering
کلمات کلیدی :
برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، آمادگی، نقشه های شناختی فازی (FCM)، مدیریت پس از پیاده سازی، دسته بندی FCM
عنوان فارسی :

مدیریت فعالیت های مرتبط با آمادگی برای ابعاد سازمانی پیاده سازی ERP

عنوان انگلیسی :

Managing readiness-relevant activities for the organizational dimension of ERP implementation

ژورنال :
Computers in Industry
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361514002140
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.compind.2014.12.009
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 62

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Enterprise resource planning (ERP) Readiness Fuzzy cognitive maps (FCM) Pre-implementation management FCM clustering

کلمات کلیدی : برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، آمادگی، نقشه های شناختی فازی (FCM)، مدیریت پس از پیاده سازی، دسته بندی FCM

عنوان فارسی : مدیریت فعالیت های مرتبط با آمادگی برای ابعاد سازمانی پیاده سازی ERP

عنوان انگلیسی : Managing readiness-relevant activities for the organizational dimension of ERP implementation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361514002140چکیده انگلیسی
An organization requires performing readiness-relevant activities to ensure successful implementation of an enterprise resource planning (ERP) system. This paper develops a novel approach to managing these interrelated activities to get ready for implementing an ERP system. The approach enables an organization to evaluate its ERP implementation readiness by assessing the degree to which it can achieve the interrelated readiness relevant activities using fuzzy cognitive maps. Based on the interrelationship degrees among the activities, the approach clusters the activities into manageable groups and prioritizes them. To help work out a readiness improvement plan, scenario analysis is conducted.

چکیده فارسی
یک سازمان نیاز به انجام فعالیت های مربوط به آمادگی برای اطمینان از پیاده سازی موفق یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) دارد. این مقاله یک رویکرد جدید برای مدیریت این فعالیت های مرتبط با یکدیگر برای آماده سازی یک سیستم ERP را توسعه می دهد. این رویکرد، یک سازمان را قادر می سازد تا آمادگی پیاده سازی ERP خود را با ارزیابی درجه ای که بتواند فعالیت های مرتبط با آمادگی مرتبط با آن را با استفاده از نقشه های شناختی فازی بدست آورد، ارزیابی نماید. بر اساس سطح درونی بین فعالیت ها، رویکرد فعالیت ها را به گروه های قابل کنترل می دهد و آنها را اولویت بندی می کند. برای کمک به ایجاد یک برنامه بهبود آمادگی، تجزیه و تحلیل سناریو انجام می شود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000