مدیریت ریسک برون سپاری: زمان، کیفیت و هزینه های مرتبط

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Risks management Information risks Outsourcing costs Outsourcing time Outsourcing quality Project management
کلمات کلیدی :
مدیریت ریسک، ریسک اطلاعات، هزینه برون سپاری ، برون سپاری، کیفیت برون سپاری، مدیریت پروژه
عنوان فارسی :

مدیریت ریسک برون سپاری: زمان، کیفیت و هزینه های مرتبط

عنوان انگلیسی :

Managing the risks of outsourcing: Time, quality and correlated costs

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001271
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2015.06.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Risks management Information risks Outsourcing costs Outsourcing time Outsourcing quality Project management

کلمات کلیدی : مدیریت ریسک، ریسک اطلاعات، هزینه برون سپاری ، برون سپاری، کیفیت برون سپاری، مدیریت پروژه

عنوان فارسی : مدیریت ریسک برون سپاری: زمان، کیفیت و هزینه های مرتبط

عنوان انگلیسی : Managing the risks of outsourcing: Time, quality and correlated costs

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554515001271چکیده انگلیسی
Cost, quality and time to market are three main factors for outsourcing management. A game theoretic model is used to design optimal outsourcing contracts including these three factors for a buyer and a supplier under Full Information (F) case and Asymmetric Information (A) case where the buyer does not share her internal variable cost information with the supplier. Optimal outsourcing contracts are derived and results of numerical experiment are also presented. Several insights of managing the outsourcing risks due to the Asymmetric Information are given for various industries, like cost-sensitive industry, time-sensitive industry, and quality-sensitive industry.

چکیده فارسی
هزینه، کیفیت و زمان به بازار، سه عامل اصلی مدیریت برون سپاری هستند. یک مدل نظری بازی برای طراحی قراردادهای بهینه برون سپاری از جمله این سه عامل برای یک خریدار و یک تامین کننده تحت اطلاعات کامل (F) موردی و اطلاعات نامتقارن (A) که در آن خریدار هزینه متغیر اطلاعات داخلی خود را با تامین کننده به اشتراک نمی گذارد استفاده می شود. قراردادهای بهینه برون سپاری مشتق شده و نتایج آزمایش عددی نیز ارائه شده است. چندین بینش در مورد مدیریت برون سپاری، با توجه به اطلاعات نامتقارن، برای صنایع مختلف مانند صنعت حساس به زمان ، صنعت حساس به زمان و صنعت حساس به کیفیت ارائه شده است.

موضوعات مقاله