پویایی سهم بازار با استفاده از مدل های Lotka-Volterra

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
49
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Lotka–Volterra models Market forecasting Dynamic competition Non-linear demand Logit demand
کلمات کلیدی :
مدل های Lotka-Volterra، پیش بینی بازار، رقابت پویا، تقاضای غیر خطی، تقاضای Logit
عنوان فارسی :

پویایی سهم بازار با استفاده از مدل های Lotka-Volterra

عنوان انگلیسی :

Market share dynamics using Lotka–Volterra models

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516000184
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.01.017
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 49

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Lotka–Volterra models Market forecasting Dynamic competition Non-linear demand Logit demand

کلمات کلیدی : مدل های Lotka-Volterra، پیش بینی بازار، رقابت پویا، تقاضای غیر خطی، تقاضای Logit

عنوان فارسی : پویایی سهم بازار با استفاده از مدل های Lotka-Volterra

عنوان انگلیسی : Market share dynamics using Lotka–Volterra models

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516000184چکیده انگلیسی
Although competition in the marketplace is inherently dynamic and firms change their competitive behavior over time, firms' competitive struggle is generally described using autonomous Lotka–Volterra (LV) models. A great limitation of autonomous LV systems is that the interaction coefficients are constant, and hence firms are assumed to have constant competitive strategies. Also, the solutions of LV models are generally unknown. To address these shortcomings, we introduce a class of integrable nonautonomous LV models. Our LV models present some relevant advantages. First, the analytical solutions of this system are known, therefore we no longer need to fit the LV coefficients. Second, the analytical solutions only depend on the utility functions of the competing firms. Third, our model has a strong connection with the logit model. As mainstream economics extensively use the logit model to describe market demand, our approach has solid economic foundations. In the second part of the article, we test the performance of our approach by studying two cases in competition economics. We find that our model has a better ability to describe and forecast market evolution than the LV autonomous models proposed in the literature.

چکیده فارسی
اگر چه رقابت در بازار به طور ذاتی پویا است و شرکت ها در طول زمان رفتار رقابتی خود را تغییر می دهند، مبارزه رقابتی شرکت ها به طور کلی با استفاده از مدل های Lotka-Volterra (LV) مستقل توصیف می شود. یک محدودیت بزرگ سیستم های خودمختار LV این است که ضرایب تعامل ثابت هستند و به این ترتیب شرکت ها دارای استراتژی های رقابتی پایدار هستند. همچنین، راه حل های مدل های LV به طور کلی ناشناخته است. برای مقابله با این کاستی ها، ما یک کلاس از مدل های غیر سازگارانه LV را معرفی می کنیم. مدل های LV ما برخی از مزایای مربوطه را ارائه می دهند. اول، راه حل های تحلیلی این سیستم شناخته شده است، بنابراین ما دیگر نیازی به تناسب ضرایب LV نداریم. دوم، راه حل های تحلیلی تنها به توابع سودمندی شرکت های رقابت بستگی دارد. سوم، مدل ما دارای ارتباط قوی با مدل logit است. همانطور که جریان اصلی اقتصاد به طور گسترده ای از مدل logit برای توصیف تقاضای بازار استفاده می کند، رویکرد ما پایه های اقتصادی کاملی دارد. در بخش دوم مقاله ما با بررسی دو مورد در اقتصاد رقابت، عملکرد عملکرد رویکرد ما را بررسی می کنیم. ما دریافتیم که مدل ما دارای توانایی بهتر برای توصیف و پیش بینی روند تکامل بازار از مدل های مستقل LV است که در پژوهش ارائه شده است.

موضوعات مقاله