ابزار تحقیقات بازاریابی برای طراحی لوگوی سازمان های بازاریابی مقصد

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Marketing DMO Logo Color Branding Caribbean destinations
کلمات کلیدی :
بازاریابی،DMO،لوگو،رنگ،برندینگ،مقصدهای کارائیبی
عنوان فارسی :

ابزار تحقیقات بازاریابی برای طراحی لوگوی سازمان های بازاریابی مقصد

عنوان انگلیسی :

A marketing research tool for destination marketing organizations' logo design

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316302375
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.074
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Marketing DMO Logo Color Branding Caribbean destinations

کلمات کلیدی : بازاریابی،DMO،لوگو،رنگ،برندینگ،مقصدهای کارائیبی

عنوان فارسی : ابزار تحقیقات بازاریابی برای طراحی لوگوی سازمان های بازاریابی مقصد

عنوان انگلیسی : A marketing research tool for destination marketing organizations' logo design

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296316302375چکیده انگلیسی
The literature widely acknowledges visual communication in the form of a logo as a potential marketing tool for attracting visitors. Focusing exclusively on logos, this study uses the Haitian Destination Marketing Organization (DMO) logo as a case study to explain how the choice of colors of a logo can benefit from market research methods. In essence, the study develops an analytical framework and contributes to the body of meta-literature in tourism marketing research. The results of the research affect current marketing practices in tourism, because firms seemingly overlook some important elements when developing a new logo. This situation is the case of the Haitian DMO and possibly other DMOs in the world.

چکیده فارسی
مقالات زیادی ارتباطات بصری را در شکل گیری یک لوگو در قالب ابزار بازاریابی بالقوه برای جذب بازدیدکنندگان تصدیق کرده اند. با تمرکز صرف روی لوگوها، این مقاله از لوگو سازمان بازاریابی مقصد (DMO) هائیتی در قالب مطالعه ای موردی برای بررسی این موضوع استفاده کرده که انتخاب رنگ لوگو چگونه می تواند از روش های تحقیقات بازار بهره مند گردد. در اصل، این مطالعه، چارچوبی تحلیلی توسعه داده و در مقالات بازاریابی گردشگری مشارکت کرده است. نتایج این تحقیق، شیوه های بازاریابی فعلی در زمینه گردشگری را تحت تأثیر قرار داده زیرا شرکت ها برخی از عناصر مهم مربوط به این موضوع را هنگام ارائه لوگویی جدید مورد بررسی قرار می دهند. این وضعیت، مورد DMO هائیتی و احتمالاً دیگر DMOها در جهان می باشد.

موضوعات مقاله