مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2013
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
29
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Queueing theory Matrix-analytic method Ambulance offload delay Priority queues
کلمات کلیدی :
نظریه صف بندی، روش ماتریکس تحلیلی، تاخیر تخلیه آمبولانس، صف اولویت
عنوان فارسی :

مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

عنوان انگلیسی :

A Markovian queueing model for ambulance offload delays

ژورنال :
European Journal of Operational Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037722171200882X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.11.030
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 29

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Queueing theory Matrix-analytic method Ambulance offload delay Priority queues

کلمات کلیدی : نظریه صف بندی، روش ماتریکس تحلیلی، تاخیر تخلیه آمبولانس، صف اولویت

عنوان فارسی : مدل صف بندی مارکوف برای تأخیرهای آفلود آمبولانس

عنوان انگلیسی : A Markovian queueing model for ambulance offload delays

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037722171200882Xچکیده انگلیسی
Ambulance offload delays are a growing concern for health care providers in many countries. Offload delays occur when ambulance paramedics arriving at a hospital Emergency Department (ED) cannot transfer patient care to staff in the ED immediately. This is typically caused by overcrowding in the ED. Using queueing theory, we model the interface between a regional Emergency Medical Services (EMS) provider and multiple EDs that serve both ambulance and walk-in patients. We introduce Markov chain models for the system and solve for the steady state probability distributions of queue lengths and waiting times using matrix-analytic methods. We develop several algorithms for computing performance measures for the system, particularly the offload delays for ambulance patients. Using these algorithms, we analyze several three-hospital systems and assess the impact of system resources on offload delays. In addition, simulation is used to validate model assumptions.

چکیده فارسی
در بسیاری از کشورها تأخیرهای آفلود آمبولانس به نگرانی پزشکان تبدیل شده است. تأخیرهای آفلود زمانی رخ می دهد که بهیارهای آمبولانس که به بخش اورژانس بیمارستان (بخش اضطراری) می رسند نمی توانند بیمار را به سرعت برای مراقبت به کارکنان در بخش اضطراری (ED) منتقل کنند. دلیل این مورد معمولاً شلوغی بیش از حد در بخش اضطراری است. ما با استفاده از تئوری صف­ بندی، واسط بین پزشک اورژانس محلی (EMS) و چندین بخش اضطراری که به بیماران اورژانسی و بیماران غیر اورژانسی خدمت می کنند را مدلسازی می کنیم. ما مدل های زنجیره Markov را برای سیستم معرفی می کنیم و برای توزیع های احتمال حالت ثابت طول های صف و زمان های انتظار با استفاده از روش های تحلی ماتریس، مسأله را حل می کنیم. ما چندین الگوریتم برای محاسبه مقیاس های عملکرد برای سیستم توسعه می دهیم، خصوصاً تأخیرهای آفلود برای بیماران اورژانسی. ما با استفاده از این الگوریتم ها، چندین سیستم سه بیمارستانی را تحلیل می کنیم و تأثیر منابع سیستم را روی تأخیرهای آفلود بررسی می کنیم. به علاوه، شبیه سازی نیز برای اعتبارسنجی فرضیات مدل شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفته است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000