مدل اندازه‌گیری و کاربرد قابلیت‌های نوآوری سازمانی آن براساس نظریه گسترش ماده ـ عنصر

Elsevier تومان 14,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
9
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
enterprise innovation capability matter element model extension set correlation degree
کلمات کلیدی :
توانایی نوآوری سازمانی؛ مدل عنصر ـ ماده؛ مجموعه توسعه؛ میزان همبستگی
عنوان فارسی :

مدل اندازه‌گیری و کاربرد قابلیت‌های نوآوری سازمانی آن براساس نظریه گسترش ماده ـ عنصر

عنوان انگلیسی :

Measurement Model and its Application of Enterprise Innovation Capability Based on Matter Element Extension Theory

ژورنال :
Procedia Engineering
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817301364
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.136
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 9

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : enterprise innovation capability matter element model extension set correlation degree

کلمات کلیدی : توانایی نوآوری سازمانی؛ مدل عنصر ـ ماده؛ مجموعه توسعه؛ میزان همبستگی

عنوان فارسی : مدل اندازه‌گیری و کاربرد قابلیت‌های نوآوری سازمانی آن براساس نظریه گسترش ماده ـ عنصر

عنوان انگلیسی : Measurement Model and its Application of Enterprise Innovation Capability Based on Matter Element Extension Theory

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817301364چکیده انگلیسی
Innovation capability evaluation is an important basis for enterprises to make market positioning, and it is an important reference for enterprises to develop innovative development strategy. Based on matter-element and extension set theory, this paper establishes a multidimensional extension and matter element model to measure the innovative comprehension ability of the enterprise based on determining the influence factors of enterprise innovation ability; and then evaluate and classify the innovation ability through the largest correlation degree criteria. Finally, empirical analysis verifies the feasibility and effectiveness of the model, and provides a basis for the enterprise to evaluate the innovation ability.

چکیده فارسی
ارزیابی قابلیت نوآوری، مهمترین مبنای شرکت‌ها در دستیابی به موقعیت بازار است و مرجع مهمی برای شرکت‌ها در گسترش راهبرد توسعه نوآورانه محسوب می‌شود. براساس نظریه گسترش مجموعه‌ها و ماده ـ عنصر، این مقاله به تدوین مدل ماده ـ عنصر و گسترش چندبعدی برای اندازه‌گیری قابلیت درک نوآوری شرکت براساس تعیین عوامل موثر بر توانایی نوآوری شرکت می‌پردازد و سپس به ارزیابی و طبقه‌بندی توانایی نوآوری از طریق بزرگترین معیارهای میزان همبستگی می‌پردازد. در نهایت، تحلیل تجربی به بررسی امکان‌پذیری و اثربخشی این مدل پرداخته و مبنایی برای ارزیابی توانایی نوآوری شرکت فراهم می‌آورد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 14,000