اندازه‌گیری ورودی‌های مدیریت پروژه در تحویل پروژه سرمایه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
66
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project management input Phase-based benchmarking Leading indicator Project organization 10-10 program
کلمات کلیدی :
ورودی مدیریت پروژه، ارزیابی مبتنی بر فاز، شاخص پیشرو، برنامه سازمان دهی 10-10
عنوان فارسی :

اندازه‌گیری ورودی‌های مدیریت پروژه در تحویل پروژه سرمایه

عنوان انگلیسی :

Measuring project management inputs throughout capital project delivery

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300436
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.06.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 66

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project management input Phase-based benchmarking Leading indicator Project organization 10-10 program

کلمات کلیدی : ورودی مدیریت پروژه، ارزیابی مبتنی بر فاز، شاخص پیشرو، برنامه سازمان دهی 10-10

عنوان فارسی : اندازه‌گیری ورودی‌های مدیریت پروژه در تحویل پروژه سرمایه

عنوان انگلیسی : Measuring project management inputs throughout capital project delivery

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300436چکیده انگلیسی
Despite continuous efforts into benchmarking over the last decades, few have focused on management efforts of project organizations who are involved in managing the capital project. This study presents a phase-based framework and 10 input measures for measuring project management efforts in a capital project. The measures are planning, organizing, leading, controlling, design efficiency, human resources, quality, sustainability, supply chain, and safety. This study quantifies and assesses the inputs and further sorts the results by industry sectors and project phases. The analyses show that traditional functions tend to have more consistent implementation than construction-specific functions. The results indicate that infrastructure sector tends to exert fewer and less consistent efforts than building and industrial sectors. This study contributes a new benchmarking framework and is the first to quantify project management inputs of a capital project systematically. Additionally, phase-focused and phase-wide benchmarking applications of the input measures are also discussed and provided.

چکیده فارسی
علی‌رغم تلاش‌های مستمر در مورد الگوبرداری در طول دهه‌های گذشته ، تعداد کمی بر تلاش‌های مدیریت سازمان‌های پروژه متمرکز شده‌اند که در مدیریت پروژه سرمایه مشارکت دارند . این مطالعه یک چارچوب فازی و ۱۰ معیار ورودی برای اندازه‌گیری تلاش‌های مدیریت پروژه در یک پروژه سرمایه ارایه می‌دهد . اقدامات در حال برنامه‌ریزی ، سازماندهی ، رهبری ، کنترل کارایی طراحی ، منابع انسانی ، کیفیت ، پایداری ، زنجیره تامین و ایمنی هستند . این مطالعه به بررسی ورودی‌ها و انواع بیشتری از نتایج توسط بخش‌های صنعتی و فازه‌ای پروژه می‌پردازد . تحلیل نشان می‌دهد که عملکردهای سنتی تمایل دارند تا اجرای سازگار بیشتری نسبت به توابع خاص ساخت‌وساز داشته باشند . نتایج نشان می‌دهد که بخش زیرساخت تمایل کمتری به اعمال تلاش‌های کم‌تر و کم‌تر نسبت به ساخت و بخش‌های صنعتی دارد . این مطالعه یک چارچوب الگوبرداری جدید را کمک می‌کند و اولین برای تعیین داده‌های مدیریت پروژه یک پروژه سرمایه است .علاوه بر این، برنامه های کاربردی معطوف به فاز متمرکز و فاز گسترده ای از اقدامات ورودی همچنین مورد بحث و ارائه قرار می گیرد .

موضوعات مقاله