طراحی مکانیسم برای برنامه ریزی توزیع تولید مشترک با ادغام حمل و نقل

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
23
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
54
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Collaborative distribution Mechanism design Dynamic lot-sizing Shipment consolidation
کلمات کلیدی :
توزیع همکاری، طراحی مکانیسم، اندازه گیری دینامیکی، تقویت حمل و نقل
عنوان فارسی :

طراحی مکانیسم برای برنامه ریزی توزیع تولید مشترک با ادغام حمل و نقل

عنوان انگلیسی :

Mechanism design for collaborative production-distribution planning with shipment consolidation

ژورنال :
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516306792
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tre.2017.07.014
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 54

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Collaborative distribution Mechanism design Dynamic lot-sizing Shipment consolidation

کلمات کلیدی : توزیع همکاری، طراحی مکانیسم، اندازه گیری دینامیکی، تقویت حمل و نقل

عنوان فارسی : طراحی مکانیسم برای برنامه ریزی توزیع تولید مشترک با ادغام حمل و نقل

عنوان انگلیسی : Mechanism design for collaborative production-distribution planning with shipment consolidation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554516306792چکیده انگلیسی
This paper considers firms making collaborative production-distribution planning with shipment consolidation to reduce costs. However, the firms have private cost information which they are not willing to disclosure. We develop a computable mechanism based on a decentralized local search heuristic combined with simulated annealing, which allows for not only system optimization but also cost allocation. The mechanism is especially applicable to the firms with private cost information, due to its good incentive properties and budget balance in almost all the cases. Computational experiments indicate that the cost savings are significant for both the system and the individual firm.

چکیده فارسی
در این مقاله شرکت هایی هستند که برنامه ریزی توزیع تولید مشترک را با ادغام حمل و نقل برای کاهش هزینه ها در نظر می گیرند. با این حال، شرکت ها اطلاعات شخصی خصوصی دارند که مایل نیستند افشا شوند. ما یک مکانیزم قابل محاسبه را بر مبنای یک اکتشاف جستجوی محلی غیر متمرکز و تلفیق شده با آنالیز شبیه سازی شده است که اجازه می دهد تا نه تنها بهینه سازی سیستم، بلکه تخصیص هزینه نیز انجام شود. این مکانیسم به ویژه برای شرکت های با اطلاعات هزینه شخصی، به دلیل ویژگی های انگیزشی خوب و تعادل بودجه در تقریبا تمام موارد، قابل اجرا است. آزمایش های محاسباتی نشان می دهد که صرفه جویی در هزینه برای سیستم و شرکت فردی قابل توجه است.

موضوعات مقاله