تاثیر میانجی گری برخوردهای واقعی در کتاب‌های نوشته شده در زمینه گردشگری

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Co-writing Book seminar Motivation Structure Interaction Academic book
کلمات کلیدی :
همکاری نوشتن، سمینار کتاب، انگیزه، ساختار، تعامل، کتاب علمی
عنوان فارسی :

تاثیر میانجی گری برخوردهای واقعی در کتاب‌های نوشته شده در زمینه گردشگری

عنوان انگلیسی :

The mediating effect of real life encounters in co-writing tourism books

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300638
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.03.008
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Co-writing Book seminar Motivation Structure Interaction Academic book

کلمات کلیدی : همکاری نوشتن، سمینار کتاب، انگیزه، ساختار، تعامل، کتاب علمی

عنوان فارسی : تاثیر میانجی گری برخوردهای واقعی در کتاب‌های نوشته شده در زمینه گردشگری

عنوان انگلیسی : The mediating effect of real life encounters in co-writing tourism books

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517717300638چکیده انگلیسی
This paper examines the effects of meeting in a relevant empirical setting with the purpose of co-writing an academic book. A writing seminar is used to explore how such encounters impact scholars’ motivations and actions regarding writing. Data were collected through participant observation, discussions, and in-depth interviews. Based on experiential and learning theories, the study led to the identification of four categories of academic co-writing, reflected through data from formal and informal meeting contexts: writing to process information; to develop knowledge; to play, socialize, and have fun; and to present oneself. The study findings suggest that academic institutions should arrange and support scholarly meetings to fulfill goals such as knowledge building, publication, and networking. At the individual level, being together and discussing and clarifying topics, constructs, and ideas motivate scholars to write and to publish.

چکیده فارسی
در این مقاله اثرات جلسه در یک محیط تجربی مربوطه با هدف همکاری در نوشتن یک کتاب علمی بررسی شده است. سمینار نوشتن برای کشف چگونگی برخورد این انگیزه ها و اقدامات مربوط به نوشتن دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد. داده ها از طریق مشاهده، بحث و مصاحبه عمیق جمع آوری گردید. بر اساس نظريه هاي تجربي و يادگيري، مطالعه به شناسايي چهار دسته كلاس نويسي دانشگاهي منجر شد، كه از طريق داده هاي جلسات رسمي و غيررسمي منعكس مي شود: نوشتن براي پردازش اطلاعات؛ برای توسعه دانش؛ به تفریح، اجتماعی شدن و لذت بردن؛ و خود را معرفی کند یافته های این تحقیق حاکی از آن است که مؤسسات دانشگاهی باید جلسات علمی را برای تطبیق با اهداف مانند ایجاد دانش، انتشار و شبکه سازی، سازماندهی و پشتیبانی کنند. در سطح فردی، با هم بودن و مشارکت در بحث و توضیح موضوعات، ساختارها و ایده ها، انگیزه دانش پژوهان برای نوشتن و انتشار دارند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000