انتقال MNE از استراتژی های مدیریت استعداد شرکت ها به شرکت های تابعه در اقتصادهای در حال ظهور

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
128
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Talent management Emerging economies Translation Multinational enterprises Resource based view Neo-institutional theory
کلمات کلیدی :
مدیریت استعدادهای ، اقتصادهای نوظهور، انتقال، شرکت های چند ملیتی، دیدگاه مبتنی بر منابع، تئوری غیر سازمانی
عنوان فارسی :

انتقال MNE از استراتژی های مدیریت استعداد شرکت ها به شرکت های تابعه در اقتصادهای در حال ظهور

عنوان انگلیسی :

MNE translation of corporate talent management strategies to subsidiaries in emerging economies

ژورنال :
Journal of World Business
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951616300025
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jwb.2016.01.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 128

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Talent management Emerging economies Translation Multinational enterprises Resource based view Neo-institutional theory

کلمات کلیدی : مدیریت استعدادهای ، اقتصادهای نوظهور، انتقال، شرکت های چند ملیتی، دیدگاه مبتنی بر منابع، تئوری غیر سازمانی

عنوان فارسی : انتقال MNE از استراتژی های مدیریت استعداد شرکت ها به شرکت های تابعه در اقتصادهای در حال ظهور

عنوان انگلیسی : MNE translation of corporate talent management strategies to subsidiaries in emerging economies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951616300025چکیده انگلیسی
The rise of emerging economies in recent years has motivated calls for research into how multinational enterprises translate their corporate strategies to subsidiaries in these countries. This study addresses this issue and presents a heuristic framework derived from the resource-based view and neo-institutional theory. We propose that the translation of corporate talent management strategies to emerging economies is affected by metropolitan and provincial institutional and cultural differences. We develop propositions pertaining to corporate-local level decision-making, community relations, skills shortages, and diversity, to inform future research and practice.

چکیده فارسی
پدید آمدن اقتصادهای نوظهور در سالهای اخیر، انگیزه تحقیقات در مورد اینکه چگونه شرکت های چند ملیتی راهبردهای شرکتی خود را به شرکت های تابعه در این کشورها انتقال می دهند، انگیزه دارد. این مطالعه به این مسئله پرداخته و چارچوب اکتشافی را که از دیدگاه مبتنی بر منابع و تئوری موسوم به نئو دست می دهد، ارائه می دهد. ما پیشنهاد می کنیم که انتقال استراتژی های مدیریت استعداد شرکت ها به اقتصادهای نوظهور تحت تأثیر تفاوت های نهادی و فرهنگی شهری و ولایتی قرار گیرد. ما در حال توسعه گزاره های مربوط به تصمیم گیری در سطح محلی، روابط اجتماعی، کمبود مهارت و تنوع، برای اطلاع رسانی در مورد تحقیقات و فعالیت های آینده هستیم.

موضوعات مقاله