تأثیر فروش تلفن همراه بر تجارب خرید مصرف کننده: چشم انداز پویا

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
61
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Mobile marketing Mobile retailing Technology management Consumption experience Consumer behaviour
کلمات کلیدی :
بازاریابی موبایل؛ خرده فروشی موبایل؛ مدیریت فناوری؛ تجربه مصرف؛ رفتار مصرف کننده
عنوان فارسی :

تأثیر فروش تلفن همراه بر تجارب خرید مصرف کننده: چشم انداز پویا

عنوان انگلیسی :

The effect of mobile retailing on consumers' purchasing experiences: A dynamic perspective

ژورنال :
Computers in Human Behavior
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216302448
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.071
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 61

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Mobile marketing Mobile retailing Technology management Consumption experience Consumer behaviour

کلمات کلیدی : بازاریابی موبایل؛ خرده فروشی موبایل؛ مدیریت فناوری؛ تجربه مصرف؛ رفتار مصرف کننده

عنوان فارسی : تأثیر فروش تلفن همراه بر تجارب خرید مصرف کننده: چشم انداز پویا

عنوان انگلیسی : The effect of mobile retailing on consumers' purchasing experiences: A dynamic perspective

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216302448چکیده انگلیسی
The emerging retail culture is characterized by the extensive use of mobile technologies, high connectivity, ubiquitous computing and contactless technologies, which enable consumers to experience shopping differently. In fact, innovative mobile technologies provide new tools (apps) which are able to separate the moment of purchase from the moment of effective consumption, by allowing consumers to make purchases by mobile phone and collect them at home or at a store (a pick-up boutique or collection point), in addition to the traditional in-store service (purchase in the store and collect/consume in the store). The aim of this paper is to understand the extent to which mobile technologies have an impact on consumer behaviour, with emphasis on the drivers motivating consumers to adopt the consumer experience of mobile shopping. To achieve this goal we used a qualitative approach involving 29 consumers in the Italian market, where mobile shopping is still at an early stage. The findings shed a light on the extent to which consumers are moving from e-channels to mobile channels and take into account the effect of these technological innovations in retail settings from a cognitive standpoint, where studies are limited. The implications for researchers and practitioners are then discussed, with emphasis on retailers need to develop new mobile service competences, and integrate and synthetize physical retail settings with mobile opportunities and functionalities.

چکیده فارسی
فرهنگ خرده فروشی در حال ظهور با استفاده گسترده از فن آوری های تلفن همراه، ارتباطات بالا، محاسبات همه جا و فن آوری های بدون تماس مشخص شده است که مصرف کنندگان را قادر می سازد که به طور متفاوتی خرید کنند. در حقیقت، فناوری های نوآورانه تلفن همراه، ابزارهای جدیدی را فراهم می کنند که می توانند لحظه خرید را از لحظه مصرف موثر جدا کنند، با اجازه دادن به مصرف کنندگان به منظور خرید از طریق تلفن همراه و جمع آوری آنها در خانه یا فروشگاه (انتخابی) فروشگاه بوتیک یا نقطه جمع آوری) علاوه بر سرویس سنتی در فروشگاه (خرید در فروشگاه و جمع آوری / مصرف در فروشگاه). هدف از این مقاله شناخت میزان استفاده از فن آوری های تلفن همراه بر رفتار مصرف کننده است و تاکید بر رانندگان، انگیزه دادن مصرف کنندگان به مصرف تجربه مشتری در خرید تلفن همراه است. برای رسیدن به این هدف، از یک رویکرد کیفی با 29 مصرف کننده در بازار ایتالیا استفاده کردیم که در آن هنوز خرید موبایل هنوز در مرحله اول قرار دارد. این یافته ها نشان می دهد که مصرف کنندگان از کانال های الکترونیکی به کانال های تلفن همراه حرکت می کنند و تاثیر این نوآوری های تکنولوژیکی را در تنظیمات خرده فروشی از دیدگاه شناختی، که در آن مطالعات محدود است، در نظر گرفته اند. سپس مفاهیم برای محققان و متخصصین مورد بحث قرار می گیرند، با تاکید بر خرده فروشان، نیاز به توسعه مهارت های جدید سرویس تلفن همراه، و ادغام و تنظیمات خرده فروشی فیزیکی با فرصت ها و قابلیت های موبایل است.

موضوعات مقاله