مدلسازی استراتژی پایداری شرکت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
64
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Analysis of corporate sustainability Market-industry view Resource-based view Institutional-based view Corporate social responsibility
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل پایداری شرکت ها، دیدگاه بازار و صنعت، دیدگاه مبتنی بر منابع، دیدگاه مبتنی بر سازمان، مسئولیت اجتماعی شرکت
عنوان فارسی :

مدلسازی استراتژی پایداری شرکت

عنوان انگلیسی :

Modeling corporate sustainability strategy

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315002787
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.06.047
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 64

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Analysis of corporate sustainability Market-industry view Resource-based view Institutional-based view Corporate social responsibility

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل پایداری شرکت ها، دیدگاه بازار و صنعت، دیدگاه مبتنی بر منابع، دیدگاه مبتنی بر سازمان، مسئولیت اجتماعی شرکت

عنوان فارسی : مدلسازی استراتژی پایداری شرکت

عنوان انگلیسی : Modeling corporate sustainability strategy

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315002787چکیده انگلیسی
This study uses empirical information to demonstrate the analysis of a corporate sustainability model and presents five leading Mexican companies as illustrative examples of sustainable, long-term firms whose strategic plans incorporate three views of sustainability: market-industry, resource-based, and institutional-based. By considering all three domains, companies better position themselves to adapt to the restrictions imposed by the economic, social, and environmental systems. Competitive success requires a constant awareness of the conditions under which the company may lose or generate value, and a company’s competitiveness reflects its long-term performance and relationships within the industry and with competitors. Sustainable companies demonstrate successful long-term performance amid the restrictions imposed by economic, social, and environmental systems by developing a strategy that sustainably generates and captures value into the future. Sustainable practices are central to a company’s business model and survival because a strategy of targeted, enduring actions affords competitive advantages.

چکیده فارسی
این مطالعه از اطلاعات تجربی برای نشان دادن تجزیه و تحلیل یک مدل پایداری سازمانی استفاده می کند و پنج شرکت برجسته مکزیکی را به عنوان نمونه های برجسته ای از شرکت های پایدار و بلند مدت ارائه می دهد که برنامه های استراتژیک آن سه دیدگاه پایداری را شامل می شود: صنعت ،بازار، استقرار. با در نظر گرفتن تمام سه حوزه، شرکت ها خود را بهتر سازگار با محدودیت های تحمیل شده توسط سیستم های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست می کنند. موفقیت رقابتی نیاز به آگاهی مستمر از شرایطی که شرکت ممکن است از دست بدهد یا ارزش تولید کند و رقابت شرکت نشان دهنده عملکرد و ارتباطات دراز مدت آن در صنعت و رقبا است. شرکت های پایدار در طول محدودیت های اعمال شده توسط سیستم های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، موفق به انجام کارهای بلندمدت می شوند، با ایجاد یک استراتژی که به طور پایدار تولید و ارزش گذاری را در آینده به ارمغان می آورد. شیوه های پایدار برای مدل کسب و کار شرکت و بقای آن اهمیت دارد؛ زیرا یک استراتژی از اقدامات هدفمند و پایدار، مزایای رقابتی را به ارمغان می آورد.

موضوعات مقاله