الگوریتم بهینه سازی مهاجرت تغییر یافته برای طرح بندی حلقه بسته با فاصله های دقیق در سیستم های تولید انعطاف پذیر

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Flexible manufacturing system Facility layout problem Closed loop layout Migrating birds optimization Meta-heuristic
کلمات کلیدی :
سیستم تولید انعطاف پذیر، مشکل طرح تسهیلات، طرح حلقه بسته، بهینه سازی پرندگان مهاجر، متا اوریستیک
عنوان فارسی :

الگوریتم بهینه سازی مهاجرت تغییر یافته برای طرح بندی حلقه بسته با فاصله های دقیق در سیستم های تولید انعطاف پذیر

عنوان انگلیسی :

Modified migrating birds optimization algorithm for closed loop layout with exact distances in flexible manufacturing systems

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415002821
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.04.040
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Flexible manufacturing system Facility layout problem Closed loop layout Migrating birds optimization Meta-heuristic

کلمات کلیدی : سیستم تولید انعطاف پذیر، مشکل طرح تسهیلات، طرح حلقه بسته، بهینه سازی پرندگان مهاجر، متا اوریستیک

عنوان فارسی : الگوریتم بهینه سازی مهاجرت تغییر یافته برای طرح بندی حلقه بسته با فاصله های دقیق در سیستم های تولید انعطاف پذیر

عنوان انگلیسی : Modified migrating birds optimization algorithm for closed loop layout with exact distances in flexible manufacturing systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415002821چکیده انگلیسی
This paper addresses a new meta-heuristic algorithm to solve a closed loop layout problem. The proposed algorithm applies a modified version of the recently invented migrating birds optimization method. The computational experiments show that in most of the benchmark problems the results obtained from the proposed migrating birds optimization method is better than those obtained by other methods which are published in the literature.

چکیده فارسی
در این مقاله، یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای حل مسئله چیدمان بسته حل می شود. الگوریتم پیشنهاد شده یک نسخه اصلاح شده از روش بهینه سازی پرندگان مهاجر به تازگی ابداع شده است. آزمایش های محاسباتی نشان می دهد که در اکثر مشکلات معیار، نتایج به دست آمده از روش پیشنهادی مهاجرت پرندگان از آنچه که توسط روش های دیگر که در مطالعات منتشر شده، بهتر است.

موضوعات مقاله