ساز و کارهای پایش؛ مشوق‌های مدیریتی؛ هزینه‌های اعوجاج سرمایه‌گذاری؛ کاربردهای مشتقه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
54
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
120
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Corporate hedging; Corporate governance (CG); Agency problem; Under/overinvestment; Logistic regression
کلمات کلیدی :
مصون‌سازی شرکت؛ حاکمیت شرکتی (CG)؛ مشکل نمایندگی؛ سرمایه‌گذاری نامکفی/ سرمایه‌گذاری بیش از حد؛ رگرسیون لجستیک (واپس‌روی)
عنوان فارسی :

ساز و کارهای پایش؛ مشوق‌های مدیریتی؛ هزینه‌های اعوجاج سرمایه‌گذاری؛ کاربردهای مشتقه

عنوان انگلیسی :

Monitoring mechanisms, managerial incentives, investment distortion costs, and derivatives usage

ژورنال :
The British Accounting Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890838917300768
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.bar.2017.11.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 53

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 120

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Corporate hedging; Corporate governance (CG); Agency problem; Under/overinvestment; Logistic regression

کلمات کلیدی : مصون‌سازی شرکت؛ حاکمیت شرکتی (CG)؛ مشکل نمایندگی؛ سرمایه‌گذاری نامکفی/ سرمایه‌گذاری بیش از حد؛ رگرسیون لجستیک (واپس‌روی)

عنوان فارسی : ساز و کارهای پایش؛ مشوق‌های مدیریتی؛ هزینه‌های اعوجاج سرمایه‌گذاری؛ کاربردهای مشتقه

عنوان انگلیسی : Monitoring mechanisms, managerial incentives, investment distortion costs, and derivatives usage

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890838917300768چکیده انگلیسی
We relate derivatives usage to the level of corporate governance/monitoring mechanisms, managerial incentives and investment decisions of UK firms. We find evidence to suggest that the monitoring environment, e.g., board size, influences the use of both currency and interest rate derivatives usage. Managerial compensation also influences derivatives usage. Investment decisions are affect by the governance and managerial compensation of firms, which in turn impact on derivatives usage. We find a strong tendency for UK firms to reduce derivatives usage in situations where derivatives usage should be increased. There is limited evidence that firms use hedging substitutes to avoid monitoring from external capital markets.

چکیده فارسی
ما کاربردهای مشتقه را با سطح حاکمیت شرکتی / ساز و کارهای پایش، مشوق‌های مدیریتی و تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌های انگلیسی مرتبط می‌نماییم. در این راستا به شواهدی دست یافتیم که نشان می‌دهند محیط پایشی از جمله، اندازه هیئت مدیره، بر استفاده از کاربردهای مشتقه نرخ سود و ارز تاثیر دارند. همچنین پاداش مدیریتی نیز بر کاربردهای مشتقه تاثیر دارند. تصمیمات سرمایه‌گذاری نیز تحت تاثیر پاداش مدیریتی و حاکمیتی شرکت‌ها هستند که به نوبۀ خود بر کاربردهای مشتقه تاثیر می‌گذارند. ما دریافتیم که شرکت‌های انگلیسی گرایش بسیاری به کاهش کاربردهای مشتقه در موقعیت‌هایی دارند که در آن کاربردهای مشتقه باید افزایش یابد. شواهد کمی دال بر استفاده شرکت‌ها از جایگزین‌های تامینی برای اجتناب از پایش از سوی بازارهای سرمایه خارجی وجود دارد.

موضوعات مقاله